Iris – ett exotiskt utropstecken i perennarabatten

Iris hör tillsammans med rosor till de äldsta växterna vi odlar i våra trädgårdar. Den har sina anor så långt tillbaka som antiken.

Om Iris finns det en berättelse i den grekiska gudasagan där det beskrivs hur växten fick sitt namn. Det var regnbågsgudinnan Iris som använde regnbågen som en bro mellan himmel och jord. Regnbågens färger fastnade på hennes fotsulor och runt omkring på jorden så växte det i hennes fotspår upp blommor i regnbågens alla färger. Det var Iris-blommor.

Och visst kan man förstå att det är en växt som har behållit sin popularitet genom åren då man tänker på hur fantastiskt odlingsvärd den är. Inte många andra växter skulle stå ut med lika mycket och ändå fortsätta att ge lika rikligt tillbaka – år efter år. Placera den snustorrt, magert eller i stekande solsken och den kommer ändå att fortsätta frodas. Den kan även fungera bra som ”problemlösare” i den torra branta slänten eller under takutsprånget, där det blir för torrt för att något annat ska kunna trivas.

Iris växer med s k rhizomer, alltså underjordiska stamdelar eller ”knölar”. Dessa ska planteras mycket grunt så att den översta delen fortfarande är synlig. Plantorna kommer inte att trivas om man täcker dem med för mycket jord. När plantorna börjar bli äldre så bör de delas, rensas upp och planteras om för att blomningen inte ska avta och plantorna behålla sin vitalitet.

Iris har i allmänhet bra härdighet, bara de inte blir stående för vått under vinterhalvåret. Det skadar dock inte att täcka över rotknölarna med till exempel torra löv eller granris för att ge lite extra skydd. Se bara till att det inte blir för blött, framförallt om du använder löv. Just fuktighet i kombination med vinterkylan kan vara förödande.

Trädgårdsiris, Iris Germanica-Gruppen.

Den största och vanligaste gruppen av irisar är Iris germanica (barbata) som går under många synonyma svenska namn, men vanligast är nog att dessa sorter kallas trädgårdsiris. Denna grupp är otroligt rik på olika sorter i alla tänkbara färger och höjder.

Andra grupper av iris är t ex Iris pumila som går under det svenska namnet småiris. Dessa sorter blir endast 10-10 cm höga, men blommar även de i alla tänkbara färger. Iris sibirica heter på svenska strandiris och trivs till skillnad från de flesta andra irisar i fuktig jord. Strandiris tål tillfälligt såväl torka som att stå under vatten och används även till trädgårdsdammar.

Botanisera gärna runt och prova att plantera flera olika sorter av iris tillsammans i stora planteringar. Tänk på att flera plantor ihop skapar en härlig masseffekt och färgerna kommer mer till sin rätt.