Vaniljorkidé

Vanilla planifolia

Tänk att ha en egen vaniljplanta!
Växten slingrar och behöver någon form av stöd. Behöver mycket ljus för att gå i blom. Planteras om när plantan växt ur krukan. Undvik gödsling vintertid.

Fokusera på orkidéens luftrötter när du vattnar. Vattna hellre ofta med små portioner än sällan med stora. Att använda en sprejflaska istället för vattenkanna rekommenderas. Den vill helst ha lägre nattemperatur än dagstemperatur. Ideal dagstemperatur ligger i spannet 27-32º C, men nattetid ska temperaturen helst vara 16-21º C.

Visste du att vanilj är den enda orkidé som används som nyttoväxt? Det är frökapseln som fermenteras och blir till vaniljstång.

Skötselråd

Läge:
Sol
Vatten:
Låt jorden torka upp mellan givor
Näring:
Orkidénäring
Jordprodukter:
Orkidéjord