Fjäderkaragan 'Lorbergii'

Caragana arborescens

Graciöst litet träd som grönskar tidigt med ljusgröna, fjäderlika blad följt av gul blomning. Vackert inslag i den mindre trädgården. Mycket torktåligt och härdigt.
Dekorativt, snabbväxande träd med överhängande grentoppar. Grönskar tidigt med finflikiga ljusgröna blad. Blommar i lysande gult maj-juni. Trivs i de flesta jordar men föredrar kalkrika och torra platser. Undvik sura miljöer. Tål torka, salt och mager jord, likaså fuktig lerjord och avgaser. Trädet har kvävebindande egenskaper. Bildar rotskott.