Himalayabjörk

Betula utilis ssp. jacquemontii

Nästan sagolik björk som lyser upp med sin kritvita stam och sitt gröna, friska bladverk.
Redan som ung får denna sort kritvit stam som flagnar av, vilket gör att den får ny, fräsch näver varje år. Den lyser upp i trädgården, även under vintertid. Trädet bör inte beskäras. Bladen får gul höstfärg.

Vårplantering är att föredra för en säkrare etablering, minskar risken för köldskador första vintern.