Målområde: Produkter

En betydande del av vår verksamhets miljömässiga och sociala påverkan kommer från produkterna vi säljer.

Emballage & förpackningar

Förpackningsfrågan är starkt kopplad till produkterna och en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Vi arbetar sedan länge med att minska användningen av plast och att återvinna så stor andel som möjligt av den plast som trots allt används.

Under året infördes en ny typ av ”svep” runt vagnarna för snittblommor. Svepen används för att skydda blommorna under transport till och från vårt lager och ut till butik. De var tidigare gjorda främst av engångsplast som lindades i flera varv runt vagnarna och sedan blev avfall. Men genom att byta till en duk av återvunnen plast kan vi nu minska mängden avfall. Duken är tillverkad av återvunnen plast och gjord för att användas upp till ett hundratal gånger. Fullt genomfört beräknas bytet minska vårt avfall med 100 ton per år.

Under 2022 började vi byta från svart till grå insida på våra jordsäckar. Det innebär att jordsäcken kan återvinnas till ny plast istället för att eldas upp. Bytet kommer att slå helt igenom under 2023.

Under året inledde vi ett samarbete med pant- företaget Bower. Det innebär att alla plastförpackningar till varor under vårt eget varumärke har ett pantvärde som tillfaller de kunder som skannar produkten och lämnar förpackningen till återvinning.

Hållbara växter

Vi arbetar ständigt för att erbjuda våra kunder ett förbättrat sortiment, bland annat genom att välja växtsorter som är friska och mer motståndskraftiga och därmed behöver mindre bekämpningsmedel både vid odling och hemma hos konsumenten.

Vi testar också våra växter genom att undersöka hur mycket kemikalier som använts för att odla dem. Sorter som behöver mer bekämpningsmedel än andra väljer vi bort.

E-planta och Från Sverige-märkt är exempel på växter som är odlade i Sverige och anpassade för våra förhållanden och därför har större chans att leva länge. Hållbart är också hållbarhet, menar vi. Dessutom vill vi bidra till att stärka svensk odling som näringsgren.

Produkter i korthet

Blommor på båt

Rosor från Kenya brukar fraktas med flyg till Nederländerna för att hålla sig friska. Därifrån går de med lastbil till Sverige. En resa på totalt två dygn, men med stora klimatutsläpp. Under hösten 2022 började vi testa att skicka rosorna med båt från Kenya till Nederländerna. Då tar resan tre veckor.
– Resultatet har varit väldigt gott och detta är något vi kommer att fortsätta med, säger inköpschef Andreas Karlsson.

Torvfri och torvreducerad jord

Efter att ha lanserat en helt torvfri jord kunde vi under året även lansera en torvreducerad planteringsjord, som medför en betydligt mindre klimatpåverkan än vanlig torvblandad jord. Råvaran i den nya jorden består av avfall från pappersmasseindustrin som blandas med trädgårdskompost, hönsgödsel och barkmull. Projektet drivs tillsammans med Stena Recycling.

Namn: Andreas Karlsson

Gör: Inköpschef

Hållbarhetsmärkta varor minskar

Fairtrade-märkta snittrosor stod för 47 procent av den totala försäljningen av snittrosor. Det är en minskning med 21 procentenheter jämfört med året innan. Vi har noterat ett märkbart mindre köpintresse bland kunderna för Faritrade-rosor, vilket ligger i linje med allmänt minskad försäljning av hållbarhetsmärkta varor även i dagligvaruhandeln under 2022.

Tittar vi på försäljningen av KRAV-märkta produkter tyder siffrorna först på en ökning om 20,5 procent men det beror till stor del på försäljning av KRAV- märkta kryddor – en produkt vi inte alls hade i sortimentet 2021. Om vi räknar bort kryddorna ur jämförelsen har försäljningen av KRAV-märkta varor minskat med 8,4 procent jämfört med 2021.

Hållbarhetsmärkta odlare

Drygt 90 procent av våra odlare är hållbarhetsmärkta. De flesta enligt MPS, en internationell hållbarhetsmärkning för blomsterbranschen som ställer krav på miljöarbete och arbetsvillkor. Andra märkningar är den svenska IP Sigill samt Global GAP, en global standard för kvalitetssäkring av livsmedel och prydnadsväxter.

MPS-certifierade

Under året utökades vår certifiering till att även omfatta vårt logistikcenter i Helsingborg. Sedan 2020 är vår inköpsorganisation MPS-certifierad enligt Florimark Good Trade Practise. MPS är en internationell hållbarhetsmärkning för blomsterbranschen med ursprung i Nederländerna. För att bli certifierad måste man kunna uppvisa ett systematiskt arbetssätt med rutiner, dokumentation och kontroller inom flera specificerade områden, bland annat miljö, produktkvalitet, säkerhet och arbetsförhållanden. Det handlar om att säkerställa hela kedjan från inköp, logistik och transport till butikerna, hur inköpsprocessen ser ut och att vi kontrollerar att alla odlare i sin tur är certifierade. Vi ska också kunna visa hur vi utför kvalitetskontroller av produkterna, som att snittblommorna verkligen har rätt temperatur i våra kylar och under transporten. Upprinnelsen till certifieringen är att vi krävt den av våra leverantörer i Europa och då ville vi föregå med ett gott exempel.

KRAV-märkt företag

Blomsterlandet är certifierat för att sälja KRAV-märkta produkter som jord och gödning. Förutom att produkterna är godkända för KRAV-odling innebär det att vi som företag följer KRAVs hållbarhetsregler. Det innebär bland annat att vi förbinder oss att respektera mänskliga rättigheter och att ta socialt ansvar. Vi arbetar med omsorg om naturen och har en plan för vårt miljöarbete. Och vi använder förnybar el.