Målområde: Säljkanaler - butiker & e-handel

Vår ambition är att minska vår klimatbelastning och ett viktigt steg på vägen är att nå en klimatneutral butiksdrift. Därför siktar vi in oss på att bland annat välja förnybar el där det är möjligt och att ersätta lysrören i butik och vår e-handelsterminal med energisnålare LED-belysning. Vi har under flera års tid successivt bytt ut konventionella lysrör till energisnål LED-belysning i våra butiker. Vi insåg under resans gång att även kylrum och trädgårdsmarknaden borde omfattas. Numera gör vi samtliga dessa installationer när vi konverterar till LED.

Under året färdigställdes komplett LED-konvertering i butikerna i Falkenberg, Norrtälje och Ängelholm medan butikerna i Borlänge och Kalmar kompletterades. Det innebär att 40 av våra 63 butiker nu är utrustade med LED-ljus.

Hur vi kan hushålla med vatten är också en fråga vi undersöker närmare, samt hur vi kan bli bättre på att öka graden av materialåtervinning i vår verksamhet. Den totala mängden avfall ökar men samtidigt ökar mängden avfall som återvinns. Ett fel i vår rapportering av återvunnet material gör att uppgifterna från förra årets hållbarhetsrapport blivit felaktiga. Korrekt är att materialåtervinningen 2021 låg på 27 procent. Den ökade med två procentenheter under 2022 och är uppe i 29 procent.

Guidar till medvetna val

Vi arbetar för att guida kunderna till det mer hållbara sortimentet, såväl i fysisk butik som på vår webbplats. När e-handelskunden väljer att hämta upp varorna i butik innebär det att produkterna kan samtransporteras från vårt centrallager tillsammans med andra leveranser som ska till butiken.

Under året introducerade vi en ny tjänst; möjlighet att beställa blombud online med hemleverans. Leveranserna utförs av Best Transport i bilar som drivs med förnybara bränslen.

Kassationer

Att hålla nere reklamationer och kassationer är också en viktig åtgärd i sammanhanget. Ju färre växter som behöver slängas desto bättre är det för miljön. För annars har ju odling och transport varit förgäves.

Blomsterlandet har en växande e-handel men för vår del finns en utmaning i de förväntningar som finns hos en kundgrupp som växt upp med att köpa prylar snabbt online. Växter är unika och i verkligheten finns en naturlig variation som gör att alla inte ser ut exakt som bilden på hemsidan. Dessutom kan en plantas tillväxt ibland gå både snabbare och långsammare än förväntat. I vissa fall leder detta till reklamationer och returer. Vi jobbar därför ständigt med att göra produktinformationen så tydlig och rättvisande som möjligt.

Hållbart i praktiken

Energisnål belysning

Vi byter kontinuerligt till energisnål LED-belysningivårabutiker. Nuhar40 av våra 63 butiker övergått till LED.

Avfallssortering & återvinning

Andelen avfall som kunde materialåtervinnas ökade med två procentenheter jämfört med föregående år. Under 2022 gick 29 procent av vårt avfall till materialåtervinning.

Bättre miljöval

Vi hjälper våra kunder att välja produkter som är skonsamma mot miljön.

Digitala kvitton

Nu har drygt 83 658 av våra kundklubbsmedlemmar valt att få sina kvitton digitalt. Det innebär färre kvitton och mindre pappersåtgång. Totalt skickades 259 497 digitala kvitton.

Friskare sortiment

Vi jobbar aktivt för att välja mer mot- ståndskraftiga växter i sortimentet. Då minskar behovet av bekämpning, både hos odlarna och hemma i trädgårdarna.

Mer kuvert istället för paket

Vår e-handel fortsatte att skicka beställningar på små varor som fröpåsar och handskar som varubrev istället för paket. Det minskar mängden emballage.

Sol, vind och vatten

Under 2022 köpte vi bara el från förnybara källor till alla vår butiker.

Återvinner plastbrätten

Vi återvinner 80% av alla plastbrätten som växterna levereras i. Resten sorteras och återanvänds av några av våra svenska odlare.

Hållbarhetsrådet - pilotbutiker & bollplank

För att fånga upp idéer på hur man i praktiken kan bli bättre på miljöfrågor finns ett hållbarhetsråd med representanter från butikerna. De är eldsjälarna som även testar och utvärderar olika initiativ för att se om de kan fungera i resten av kedjan.

Namn: Lisa Ljadas
Gör: Butikschef Umeå Strömpilen
På Blomsterlandet sedan: 2016

Namn: Johanna Svensson
Gör: Butikschef Kalmar
På blomsterlandet sedan: 2003

- Om man har chansen att vara med och påverka tycker jag det är synd att inte ta den. Det känns ”gott att göra gott”, att kunna göra en insats för miljön och framtiden, säger Johanna Svensson som är butikschef i Kalmar och en av tre representanter från butiksledet i hållbarhetsrådet.

Ett val man gör

Är det då värt den mertid det kan ta för butiksmed- arbetarna att förutom allt annat som ska göras även testa nya saker? Lisa Ljadas är butikschef i Umeå, Strömpilen och också hon med i hållbarhetsrådet:

- Ibland innan vi har kört igång en testomgång har jag undrat hur det ska gå egentligen men istället har vi fått utarbeta en ny struktur, som ofta blivit till det bättre. Och det är ju ett val man själv gjort att vara med.
Under året infördes nya svep runt snittblomsvagnarna. Tidigare virade man in de vagnar som blommorna transporteras på med papper och plast.

Under året ersattes engångsemballagen av ett svep som återanvänds och som är tillverkat av återvunnen plast. På så vis beräknas vi spara 100 ton engångsemballage på ett år, sammantaget på alla butiker i kedjan.

- Nu ska förstås svepen vikas ihop, räknas och förvaras i väntan på att de ska skickas tillbaka men tidigare la man tid på att först plocka bort allt emballage från vagnarna och sedan sortera plast och papper för sig. Det blev mycket mer avfall som skulle hanteras och det tog också tid, säger Johanna.

Jobbet har blivit enklare

Just att minska mängden engångsemballage har varit ett viktigt område att jobba med. I regel har varken produkter eller medarbetarnas jobb tagit stryk av att de försvunnit.

- Tänk att man transporterat växter i en låda som är plastad, inuti en annan låda som är plastad, på en vagn som varit insvept i ytterligare plast. När vi slutade med den här engångsplasten så märkte vi att växterna klarade sig lika bra ändå och att vårt jobb faktiskt blev enklare, säger Lisa.

Mycket av det arbete som genomförts med att minska mängden engångsemballage är inget som kunderna ser. Men annat syns ju, som att konventionell grön oasis fasas ut och ersätts av en alternativ produkt som inte är baserad på plast.

- Våra kunder är medvetna och intresserade av miljöfrågor, helt klart, det märker vi på frågor och kommentarer både i butik och på sociala medier, säger Lisa.

Blomsterlandet en pionjär i branschen

Under året har också cellofan runt bundna buketter i butik fasats ut. Något som både Lisa och Johanna menar fått delade reaktioner hos kunderna.

- Även om vissa kunder reagerar starkt negativt på beslutet, så känner jag ändå en slags stolthet över att kunna förklara att Blomsterlandet är något av en pionjär i branschen som gjort ett miljömedvetet val genom att välja bort ytterligare plast. Och de flesta kunder håller faktiskt med och tycker det är positivt, säger Johanna.