Målområde: Vårt sätt att vara

Vi vill vara en ansvarsfull, lönsam och långsiktig aktör i ett hållbart samhälle. För att nå dit inser vi att vi måste börja med oss själva. Vi förstår också att vårt ansvar inte slutar där. Vi är en del av ett större sammanhang och vi vill kunna göra skillnad till det bättre.

Vi har höga mål när det gäller våra produkter och hur de är framställda. Ambitionerna gäller även våra egna anställda, våra leverantörer och andra affärspartners och ska leda till ett mer hållbart samhälle, nöjda kunder och en långsiktig lönsamhet.

För att nå våra mål har vi inlett ett långsiktigt arbete för att säkerställa att alla led i vår produktionskedja strävar efter ständig förbättring och ett tydligt ansvarstagande för att våra produkter ska leva upp till de hållbarhetskrav vi ställer för etik, arbetsförhållanden, sociala villkor och miljöpåverkan.

Det är självklart också viktigt för oss att få kännedom om misstänkta oegentligheter som kan ske inom den egna organisationen. Därför har vi inrättat en visselblåsarfunktion, som ligger hos en extern part, där medarbetare kan slå larm.

Amfori BSCI

När det gäller produktion i Asien är det svårt för oss att veta hur de anställdas arbetsvillkor ser ut. Vi har inte möjlighet att kontrollera alla fabriker själva. Därför är vi med i organisationen Amfori BSCI – ett nätverk av företag med över 2 000 medlemmar globalt. Amfori BSCIs kontrollanter granskar regelbundet fabriker i länder som Kina.

Fairtrade

Vi erbjuder Fairtrade-rosor i vårt sortiment. Förutom att de håller en hög kvalitet känns det extra bra att de produceras under schyssta villkor. Vid sidan om de inkomster som odlarna får för sin produktion får de även en Fairtrade-premie som går till investeringar i lokalsamhället. Vi är bland annat involverade i utvecklingsprojekt som handlar om att bygga sovsalar för flickor så att de inte behöver gå hem själva i mörkret utan har möjlighet att stanna kvar på skolan.

Floricultural Sustainability Initiative, FSI

Blomsterlandet är medlem i den internationella branschorganisationen, Floricultural Sustainability Initiative 2025. Målet är att hitta mer hållbara lösningar för såväl odlare som branschen som helhet. FSI är en icke-vinstdrivande organisation som grundades 2013.

Julgåvor

De senaste åren har våra medarbetare avstått ifrån en personlig julklapp och vi har istället skänkt dessa pengar till välgörande ändamål. Årets julgåva fördelades mellan Läkare utan gränser (125 000 kronor), Cancer Rehabfonden (125 000 kronor) och Operation Smile (50 000 kronor). Därutöver skickade vi 125 000 kronor till de drabbade i Ukraina

Vi-skogen

Vi klimatkompenserar våra flygresor genom Vi-skogens trädplantering och arbete i Afrika med hållbara jordbruksmetoder för att låta träd och mark absorbera växthusgaser. Projektet för klimatkompensation heter Kenya Agricultural Carbon Project. Omkring 30 000 bönder som driver småskaligt jordbruk – merparten kvinnor – medverkar. Vi-skogen mäter mängden växthusgaser som lagras in i träd och mark och säljer sedan kolkrediter till företag och privatpersoner. Mätmetoden är verifierad av en av de största standarderna på marknaden; Verified Carbon Standard.