Produktinformation

Växtnäringen kan användas till odlingar både inomhus och utomhus oavsett om du är hemmaodlare eller bedriver storskalig odlingsverksamhet.

- Är återvunnen från organiskt material
- Biologiskt framställd näring
- Ger friska och välmående vä...

Volym
0,5 liter
Innehållsförteckning
Total kväve 30g/l 3%, Ammoniumkväve 40% av N tot. 1,2%, Nitratkväve 60% av N tot. 8%, Fosfor 0,5g/l 0,05%, Kalium 16g/l 1,6%, Svavel 4g/l 0,4%, Magnesium 0,3g/l 0,03%, Kalcium 1,4g/l 0,14%
Art nr
319585