Produktinformation

Ställ minidrivhus, tråg och krukor med fat på mattan, från sådd tills dess fröerna gror.

Förodling: Använd Weibulls värmematta från sådd till dess att plantorna har fått sina karaktärsblad och är cirka 2- 3 cm höga. Frö gror snabbare och s...