Produktinformation

Exklusiv centrumväxt i sommarrabatter och buketter.

Benämns även som: Mexikansk Solblomma.

Odling från frö:
Förkultiveras inomhus i såjord. Transparent täckning försedd med lufthål, alternativt lufta regelbundet. Placeras ljust och svalt ...