Så och skörda - odla året om

Vår, sommar, höst eller vinter, det finns alltid ett frö att så. Nu blir det också möjligt att fylla på fröförrådet oavsett tid på året. Odla året om för härliga skördar.

I takt med att vi är allt fler som vill återgå till det närodlade – och allra helst härodlade – har intresset för en ändlös odlingssäsong vuxit. Den här hösten finns det dessutom ett helt nytt sortiment med fröer som är lämpliga att så på friland och i växthus året om. Det är fröleverantören Nelson Garden som ligger bakom de nya fröpåsarna. Till sin hjälp har de Sara Bäckmo, odlaren bakom Nordens största trädgårdsblogg Skillnadens Trädgård, som genom sina odlingar visar vilka fina resultat odling året runt kan ge, där odlingsmetoder, val av fröer och skördesätt anpassas efter respektive årstid.

En oändlig odlingssäsong - odla året runt

Att odla året runt är på intet sätt nytt. Tvärtom är det någonting som har fallit lite i glömska i takt med att vi förlitat oss allt mer på maten i grönsaksdisken och hellre ägnar oss åt andra aktiviteter än just odling under vinterhalvåret.

– När vi tittar på våra fröpåsar från 40-talet ser vi att de många gånger förespråkar ett mer varierat sätt att odla, med många sådder vid olika tider på året. Vid våra provodlingar blir det dessutom uppenbart att vissa sorter växer betydligt bättre på exempelvis hösten, säger Ulf Fransson på Nelson Garden.

Handplockade sorter och såanvisningar för varje årstid

För att kunna skörda sin middagsmat tolv månader om året är det nödvändigt att så rätt sorter och att odla året om. Grönsakerna i det nya frösortimentet är utvalda av Sara Bäckmo som tillsammans med fröexpert Anna Lindeqvist har handplockat 54 sorter som är särskilt anpassade för sådd i vårt kärva klimat. Fröpåsarna är märkta med "Så året runt med Sara Bäckmo" så att du enkelt ska hitta dem.

För att hjälpa hobbyodlaren ytterligare har fröpåsarna såanvisningar för fyra olika årstider. Där framgår det tydligt vilka sorter som passar bra att så på hösten för en tidig vårskörd eller vilka sorter du ska satsa på att så under sensommaren för att kunna skörda under vintern.

I år är det alltså början på ett för många nytt sätt att odla. Att förbereda för höst i sin trädgård innebär inte längre att vi packar ihop. De är nu vi fortsätter att så!

Text och bild: Nelson Garden