Grönt kulturarv

Under varumärket Grönt kulturarv saluförs äldre kulturväxtsorter som har inventerats, provodlats och valts ut för bevarande i den nationella genbanken. Sorterna har odlats i Sverige sedan 1940-60-talet, beroende på växtslag.

Alla sorterna bär på en historia och i flera fall finns det traditioner, berättelser och lokala namn knutna till dem. Dessa har i sin tur inspirerat till de nya sortnamn växterna fått.

Mellan 2002 och 2010 genomfördes flera olika landsomfattande inventeringar av äldre trädgårdsväxter, bland annat perenner, frukt, bär, krukväxter och rosor. I gruppen perenner hittade man med hjälp av allmänheten och speciellt utbildade inventerare flera tusen perenner. En del av dem mest intressanta samlades in för provodling och utvärdering. Ett urval av dessa bevaras i en genbank sedan 2016 på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Hjälp till att bevara odlingsvärda sorter - köp kvalitetsmärkta växter

Ytterligare ett sätt att bevara växterna är att sprida dem på nytt. Bland de perenner som kommer att sparas har ett antal valts ut att för att lyftas fram ute i handeln igen. Sorterna passar bra för trädgårdsägare med intresse av historiskt växtmaterial, oavsett om man har en nyanlagd trädgård eller äger en äldre trädgård och vill ha tidstypiska växter.

Vi på Blomsterlandet är stolta över att kunna kvalitetsmärka delar av vårt sortiment och därigenom bidra till att bevara det gröna kulturarvet. Du kommer kunna hitta flera av sorterna som är märkta med Grönt kulturarv i våra butiker. Här nedanför kan du läsa lite mer om två av dem: Jätteprästkrage ’Bröllopsgåvan’ och Höstflox ’Morfar Albert’.

Jätteprästkrage

Leucanthemum x superbum ’Bröllopsgåvan’

Jätteprästkragen är insamlad i Klagstorp i Skåne, där den har gått i arv i generationer sedan 1923. Familjen som tipsade om sorten till perennuppropet berättar att det finns en tradition att alltid ge bort en bukett med prästkrage vid högtidliga tillfällen om somrarna, som bröllop och födelsedagar. När någon i familjen flyttade till en ny bostad fick man med sig en bit av plantan.

Jätteprästkragen blir ca 100 cm hög och trivs allra bäst i soligt läge där jorden är näringsrik och väldränerad. Blomningen startar i slutet av juni och kan förlängas långt in på hösten om man plockar bort vissna blommor.

Höstflox

Phlox paniculata ’Morfar Albert’

I en koloniträdgård i Bromma, Stockholm, har höstfloxen fått växa sedan någon gång i början på 1920-talet. De planterades av en man som hette Albert. Trädgården har varit i samma familjs ägo i nästan hundra år och när det nu är Alberts barnbarn som tar hand om kolonin får höstfloxen fortfarande stå kvar. När den här sorten av höstflox lanseras i handeln på nytt är det morfar Albert som har fått ge namn åt sorten.

Höstfloxen vill stå i näringsrik, fuktig, men väl dränerad jord. Den trivs i full sol eller lätt skugga. Blomningen börjar i juli och pågår i ca 4 veckor, den kan förlängas om vissna blommor tas bort.

Bilder och text: SLU/Programmet för odlad mångfald/Grönt kulturarv

Håll även utkik efter dessa sorter i våra butiker: