Att gödsla din gräsmatta

En gräsmatta behöver stora mängder växtnäring för att orka grönska och vara fin hela säsongen, år efter år. Vilken annan växt skulle klara av att ständigt bli nedklippt och ändå fortsätta växa med full kraft?

Tänk på det här när du gödslar din gräsmatta

Använd ett särskilt gräsmattegödsel

Ett sådant innehåller extra mycket kväve, något som gräsmattan behöver stora mängder av. Följ alltid doseringsanvisningarna på förpackningen.

Använd en spridarvagn när du gödslar din gräsmatta

Att sprida gödslet för hand med rätt dosering och utan att det blir ojämnt är mycket svårt om du inte har vanan inne. Förutom de enklare spridarvagnarna, som bara släpper näringskornen rakt ner, finns det spridarvagnar med centrifugalspridare. Dessa är mycket användbara om du ska gödsla större ytor då spridningsbredden blir betydligt större.

Gödsla gräsmattan helst i samband med regn

Näringskornen smälter då snabbt ner i jorden innan de hinner ”bränna” gräset och ge fula, bruna fläckar. Om det skulle bli torka efter det att du har gödslat gräsmattan är det bra om du istället kan vattna ned gödslet. Ställ ut en vattenspridare och låt den stå några timmar till dess att alla näringskornen har smält ned i jorden.

Upprepa gödslingen med jämna mellanrum

Det är bättre att gödsla lite och ofta än mycket och sällan. Gödsla gärna din gräsmatta 4-5 gånger under våren och sommaren, men hinner du inte det är det i alla fall bra om du kan dela upp säsongens gödsling på två eller tre tillfällen.

Gödsla inte gräsmattan med gräsmattegödsel senare än slutet av juli

Om du vill ge gräsmattan något extra även under hösten ska du istället använda dig av ett särskilt höstgödsel.

Olika typer av gräsmattegödsel

Gräsmattegödsel

Ett specialgödselmedel för gräsmattan som består av just den näringssammansättning som gräsmattan behöver. Gräsmattegödsel är framförallt rikt på kväve, det näringsämne gräset behöver mest av.

Kombipreparat

Ett gräsmattegödsel som även innehåller bekämpningsmedel mot ogräs. Tänk på att det måste vara varmt i jorden för att du ska få bra effekt av ett sådant preparat. Det är i princip bara bortkastade pengar att sprida ut kombipreparat före midsommar. Tänk på att det är ett riktigt bekämpningsmedel du handskas med – följ säkerhetsföreskrifterna på förpackningen.

Mosspreparat

Fungerar på samma sätt som kombipreparat, men innehåller bekämpningsmedel mot mossa istället för ogräs. Preparatet dödar mossan, vilken efter ett par veckor lätt kan krattas bort från gräsmattan. Samtidigt gödslas gräset vilket ger ökad konkurrenskraft för gräset mot mossan i framtiden. Följ alltid säkerhetsföreskrifterna.

Höstgödsel

Egentligen inget specifikt gräsmattegödsel, utan kan användas till hela trädgården. Höstgödsel innehåller inget kväve, något du bör undvika under höstarna. Det gäller de flesta trädgårdsväxter.

Visste du att...

Toppdressning är ett sätt att förbättra jordstrukturen samtidigt som du gödslar. Med begreppet menas att man krattar ut ett tunt lager sand- och mullhaltig dressjord som är kraftigt gödslad. Toppdressning utförs i april, så snart gräsmattan börjat grönska. När du toppdressar behöver du alltså inte använda något extra för att gödsla din gräsmatta.

Fler tips för gräsmattan

Gödslingsprogram för din gräsmatta

Om du gödslar din gamla gräsmatta blir den tätare och grönare och konkurrerar bättre med mossa och ogräs. Här har vi tagit fram ett gödselprogram som passar en gräsmatta från år två och framåt.

Gödsla gräsmatta – vanliga frågor

En frisk gräsmatta är både vackrare att titta på och mer motståndskraftig mot sjukdomar och slitage. Det är därför viktigt att du gödslar din gräsmatta under hela säsongen.

GuideTa hand om torr och gul gräsmatta

Solsken och torka på sommaren kan innebära bevattningsförbud på många håll. Om regnet också samtidigt lyser med sin frånvaro ser gräsmattan allt annat än grön ut. Men det går att få den att återhämta sig.