Att gödsla gräsmattan

En gräsmatta behöver stora mängder växtnäring för att orka grönska och vara fin hela säsongen, år efter år. Därför är det viktigt att du gödslar gräsmattan. Vilken annan växt skulle klara av att ständigt bli nedklippt och ändå fortsätta växa med full kraft?

Tänk på det här när du gödslar gräsmattan

 

Använd ett särskilt gräsmattegödsel

Ett gräsmattegödsel innehåller extra mycket kväve, något som gräsmattan behöver stora mängder av. Följ alltid doseringsanvisningarna på förpackningen.

Använd en spridarvagn när du gödslar din gräsmatta

Att sprida gödsel på gräsmattan för hand med rätt dosering och utan att det blir ojämnt är mycket svårt om du inte har vanan inne. Förutom de enklare spridarvagnarna, som bara släpper näringskornen rakt ner, finns det spridarvagnar med centrifugalspridare. Dessa är mycket användbara om du ska gödsla större ytor då spridningsbredden blir betydligt större.

Gödsla gräsmattan helst i samband med regn

Näringskornen smälter då snabbt ner i jorden innan de hinner ”bränna” gräset och ge fula, bruna fläckar. Om det skulle bli torka efter det att du har gödslat gräsmattan är det bra om du istället kan vattna ned gödslet. Ställ ut en vattenspridare och låt den stå några timmar till dess att alla näringskornen har smält ned i jorden.

Upprepa gödsling av gräsmattan med jämna mellanrum

Det är bättre att sprida ut gödsel på gräsmattan lite och ofta än mycket och sällan. Gödsla gärna din gräsmatta 4-5 gånger under våren och sommaren, men hinner du inte det är det i alla fall bra om du kan dela upp säsongens gödsling på två eller tre tillfällen.

Gödsla inte gräsmattan - men inte senare än slutet av juli

Om du vill ge gräsmattan något extra även under hösten ska du istället använda dig av ett särskilt höstgödsel.

Olika typer av gräsmattegödsel

Gräsmattegödsel

Ett specialgödselmedel för gräsmattan som består av just den näringssammansättning som gräsmattan behöver. Gräsmattegödsel är framförallt rikt på kväve, det näringsämne gräset behöver mest av.

Kombipreparat

Ett kombipreparat är ett gräsmattegödsel som även innehåller bekämpningsmedel mot ogräs. Tänk på att det måste vara varmt i jorden för att du ska få bra effekt av ett sådant preparat. Det är i princip bara bortkastade pengar att sprida ut kombipreparat före midsommar. Tänk på att det är ett riktigt bekämpningsmedel du handskas med – följ säkerhetsföreskrifterna på förpackningen.

Mosspreparat

Fungerar på samma sätt som kombipreparat, men innehåller bekämpningsmedel mot mossa istället för ogräs. Mosspreparatet dödar mossan, vilken efter ett par veckor lätt kan krattas bort från gräsmattan. Samtidigt gödslas gräset vilket ger ökad konkurrenskraft för gräset mot mossan i framtiden. Följ alltid säkerhetsföreskrifterna.

Höstgödsel

Egentligen inget specifikt gräsmattegödsel, utan kan användas till hela trädgården. Höstgödsel innehåller inget kväve, något du bör undvika under höstarna. Det gäller de flesta trädgårdsväxter.

Visste du att...

Toppdressning är ett sätt att förbättra jordstrukturen samtidigt som du gödslar. Med begreppet menas att man krattar ut ett tunt lager sand- och mullhaltig dressjord som är kraftigt gödslad. Toppdressning utförs i april, så snart gräsmattan börjat grönska. När du toppdressar behöver du alltså inte använda något extra för att gödsla din gräsmatta.

Hur ofta gödsla gräsmattan - och andra frågor

Min gräsmatta växer dåligt och är full med mossa. Vad kan jag göra?

Gödslas inte gräsmattan kan det leda till näringsbrist, gräset får då sämre konkurrenskraft, något som mossan inte är sen att utnyttja. Mossan kan med fördel bekämpas med t.ex. gräsmattegödsel innehållande järn, vill du ha förslag kan du fråga hos ditt Blomsterland. Gräset får då gödsel samtidigt som mossan bekämpas. Gräset bör även klippas regelbundet, max en tredjedel av gräset totala höjd tas bort vid varje klippning. Annars skadas tillväxtzonen i grässtrået och ogräset/mossan tar plats innan gräset hunnit reparera skadan. Det kan under våren när gräset växer som kraftigast betyda klippning varannan dag eller var tredje dag. En välgödslad och välmående gräsmatta innehåller sällan mycket mossa.

När ska man gödsla nysådd gräsmatta för första gången?

När det nysådda gräset har grott och vuxit upp till en höjd av 5-6 cm är det lagom att gödsla en nysådd gräsmatta för första gången. Glöm inte att vattna i samband med gödslingen. Detta är extra viktigt på nysådda ytor eftersom de små späda plantornas rötter är känsligare, och bränns lättare än de på en etablerad gräsmatta. Gödsla med Blomsterlandets gräsmattegödsel.

Hur många gånger per säsong ska jag gödsla? När kan jag börja?

Tre till fyra gånger per säsong bör du gödsla, beroende på vilket gödsel som används och vart i landet du bor. Samma sorts gräsmattegödsel användas under hela säsongen, men den sista gödslingen i september månad görs med höstgödsel (utan, eller med nästan inget kväve) så att gräsmattan invintrar i tid. Förr i tiden avslutade man gödslingen mycket tidigare på säsongen men försök har visat att gräset mår bäst av en jämn tillgång på gödsel under hela säsongen. Följ alltid doseringen på påsen.