Gödslingsprogram för din gräsmatta

Om du gödslar din gamla gräsmatta blir den tätare och grönare och konkurrerar bättre med mossa och ogräs. Här har vi tagit fram ett gödselprogram som passar en gräsmatta från år två och framåt.

Gödsla gärna tre gånger per år med t ex Blomsterlandets Gräsmattegödsel. Gödsling ger gräsmattan ny näring och de bästa förutsättningarna att bli stark och stå emot mossa, ogräs och sjukdomsangrepp. Under våren och somamren ska du välja ett långtidsverkande gödningsmedel som innehåller mycket kväve. Det hjälper gräsmattan att läka efter vintern. Gödsla gräsmattan i samband med regn, så sparar du vatten och näringen går snabbare ner till rötterna.

1:a gödslingen:

På våren när gräset börjar spira, vanligtvis i mitten av april. NPK 3 kg/100 kvm.

2:a gödslingen:

Första veckan i juni. NPK 3 kg/100 kvm. Under försommaren växer gräset som mest och då behövs en extra giva gödsel. Gödslet stimulerar fortsatt tillväxt vilket ger en tät och grön gräsmatta som är konkurrenskraftig mot både mossa och ogräs.

3:e gödslingen:

Mitten av augusti, om du vill få en ännu grönare matta. NPK 2 kg/100 kvm.

Sista gödslingen:

I september. Använd höstgödsel (även kallat PK-gödsel), dvs ett gödsel utan- eller lågt kväve, t ex Florovit Gräsgödsling Höst. Mot slutet av hösten behöver gräsmattan extra kraft för att förbereda sig för vintern.

Fler tips för en frisk gräsmatta

Kalka

Bor du i ett område med låga pH-värden bör du kalka gräsmattan. Bästa tid att kalka är på är hösten eller tidigt på våren, före första gödslingen. Kalk frigör goda näringsämnen för gräset och luckrar samtidigt upp jordstrukturen, vilket förbättrar tillgången till syre i marken.

Bevattning

För en etablerad gräsmatta gäller sällan men mycket vatten, till exempel var tionde dag, cirka 30 mm per gång. Använd regnmätare för att hålla koll på hur mycket du har vattnat.

Gräsklippning

Cylinderklippare klipper bäst, om gräset inte är högre än 30 mm. Över det klipper en rotorklippare bäst. Samla upp gräsklippet och kompostera det för att förhindra ogrässpridning. Klipp minst var fjärde dag för bästa resultat.

Om du vill ha en så ogräsfri gräsmatta som möjligt, så är det viktigt att gräsmattan är tät. Det gör den konkurrenskraftig mot ogräsetablering/svamp. När du klipper gräset reagerar det med att skicka ut fler skott och blir då samtidigt tätare. Detta tar energi som du genom att vattna och gödsla ger gräset tillbaka. En pigg gräsmatta är grön, en trött blir gärna gul.

Fler tips för gräsmattan

Så gräsmatta på våren

Att så gräsmatta gör man bäst under våren eller under tidig höst. Om du anlägger ny gräsmatta under våren är det viktigt att du passar noga med vattningen så att de groende gräsfröna inte torkar bort.

Anlägga gräsmatta på hösten

Hösten är en bra tid att anlägga gräsmatta, framför allt i södra och mellersta Sverige. Det är ofta svalare och fuktigare så du behöver inte vattna lika ofta.

5 enkla knep för att få nytt liv i en gammal gräsmatta

Det är inte alltid lätt att veta hur man ska bära sig åt med sin gräsmatta. Här kommer fem snabba tips för en finare och grönare matta.