Problem med mossa i gräsmattan?

För att få bort mossa i gräsmattan är det A och O att fastställa vad mossan beror på. Tar man inte bort orsaken till att mossan trivs i gräsmattan kommer den garanterat att komma tillbaka, även om du tar bort den tillfälligt.

Mossan växer redan vid 4 grader jämfört med gräs som börjar sin tillväxt när temperaturen är runt 10 grader. Det gör att gräsmattan kan se ut att vara full av mossa i början av säsongen. Har du en stark gräsmatta och sköter den, så kommer gräset klara av att konkurrera ut mossan. Om mossa tagit över och gräset är svagt behöver du göra en instas för att gräset ska få den kraft som behövs för att få bort mossan i gräsmattan.

Mossbekämpning gräsmatta - anledningar till mossa i gräsmattan

1. Är gräsmattan skuggad av stora träd?

Mossa trivs bättre än gräs i skugga. Använd gräsfröblandningar för skuggiga lägen så klarar sig gräset bättre i konkurrensen med mossan. Kanske kan några stora träd tas bort eller glesas ur för att få bort mossan i gräsmattan?

2. Är gräsmattan dåligt dränerad?

Blir vatten stående länge på vissa platser i trädgården efter ett kraftigt regn? Det är tecken på dålig dränering och där det är fuktigt trivs mossan i gräsmattan. Under våren är de flesta gräsmattor blöta, men om det samlas vatten som blir stående länge på delar av gräsmattan är den dåligt dränerad. Orsaken kan t ex vara ojämn yta eller att trädgården består av kompakt lerjord. Svackor och håligheter kan du prova att jämna ut med toppdress. För att uppnå ett bra resultat behöver du förmodligen toppdressa flera gånger per år under flera års tid. Vid allvarliga problem med blöta kan det krävas att du behöver anlägga en ny gräsmatta med ett dräneringsrör, diken eller dränernade skikt av sten.

3. Var det länge sedan du gödslade gräsmattan?

Näringsbrist leder till att gräset får sämre konkurrenskraft, något som mossan inte är sen att utnyttja. En välgödslad och välmående gräsmatta är det bästa botemedlet mot mossan. Använd ett bra gräsmattegödsel och gödsla gräsmattan regelbundet.

4. Lågt pH-värde? Kalka gräsmattan mot mossa

Om jorden är kemiskt sur (har lågt pH-värde) kommer mossan att trivas bättre än gräset. Det kan åtgärdas genom att man kalkar gräsmattan. Tänk dock på att inte kalka gräsmattan i onödan. Lågt pH-värde är knappast den vanligaste orsaken till mossa i gräsmattan. Vanligare är någon av orsakerna under punkterna 1-3. Tänk också på att det även finns vissa mossarter som trivs vid höga pH-värden. Om du ska kalka kan du egentligen göra det när som helst under säsongen. Undvik dock att kalka gräsmattan mot mossa samtidigt som du gödslar – vårvintern brukar vara ett lämpligt tillfälle.

5. Vattna gräsmattan

Vattna gärna under längre torrperioder om det är möjligt. Det finns inget annat som hjälper mot en gul och tråkig gräsmatta under heta och torra somrar. Att få gräset att trivas är det bästa sättet att få bort mossa i gräsmattan.

Vad kan du mer göra för att minska eller hålla mossan borta?

Stödså gräsmattan

Gör som proffsen! Stödså hela gräsmattan varje år. Genom att stödså gräsmattan varje år håller den sig tät och risken att ogräs och mossa etablerar sig minskar. Om du endast stödsår kala fläckar kan resultatet upplevas ojämnt då det nysådda gräset blir tätare och grönare än övriga gräsmattan.

Toppdress

Toppdress tillför inte lika mycket näring som gödsel utan återstället humusinnehållet i jorden. Använd toppdress för att förbättra en sliten gräsmatta eller skydda utsatta delar av gräsmattan. Toppdress gör att gräsmattan lättare håller kvar fukt och kan ta till sig näringen i gödslet. Toppdressa gräsmattan på våren eller hösten var 3-4 år.

Toppdress är även bra för att jämna ut ytan och ge gräsfröna en bra såbädd.

Bättringssådd

Luckra upp ytan och kratta bort gammalt gräs. Läss på ett tunt lager, cirka 1-2 cm, toppdress och så nytt gräs.

Skyddsdressing

Slitna och utsatta ytor kan du toppdressa flera gånger per säsong då det gynnar tillväxten av nya skott och motverkar uttorkning.