Gödsel och näring - vilket gödsel är bäst?

Det är inte lätt att hitta rätt i djungeln av gödsel och näring - vilket gödsel är egentligen bäst? Vi har sammanställt en lista över vilket gödsel du ska använda till vad.

Det är inte lätt att hitta rätt i djungeln av gödsel och näring. Det finns en mängd olika varianter som används till olika växter på olika sätt - allt på grund av att kunna ge det absolut bästa till varje planta. Men det finns också de medel som generellt fungerar för de flesta växter, som då har ungefär lika krav.

Gödselns sammansättning skrivs ofta ut i en förkortning, NPK, och siffrorna efteråt anger innehållet i %.

NPK betyder:

 • Kväve (N) ger bra tillväxt med kraftiga plantor och frisk grön färg.
 • Fosfor (P) ger starka rötter och gynnar blomning, knopp- och fruktsättning.
 • Kalium (K) behövs för vattenreglering i växternas celler och förbättrar växtens härdighet, speciellt vinterhärdigheten.

Fördelningen av innehållet är anpassat efter den växt som gödseln är gjort för.

Här nedan listan vi några vanliga typer av gödsel och näring som du också kan köpa online eller i butik. 

Trädgårdsgödsel Blomsterlandet

Blomsterlandets trädgårdsgödsel passa bra till grönsaksodling, blommor och buskar. Förhållandet mellan de viktigaste näringsämnena ger säker skörd från köksland och bärbuskar samt riklig blomning och tillväxt i trädgårdens alla planteringar.

För att få bästa effekt av trädgårdsgödsel bör den brukas ner i jorden innan sådd/plantering. Det förbättrar växtens möjligheter att ta upp växtnäringen. Om man inte kan bruka ner gödseln blir effekten mycket bättre om man vattnar i samband med sådd/plantering.

Gödselns sammansättning av NPK är 5-1,3-6,5

Blomsterlandets trädgårdsgödsel passar bra till:

 • rabatter, häckar och träd
 • potatislandet
 • grönsakslandet, köksträdgården
 • bärbuskar och jorgubbslandet

 

Kogödsel - Rölunda Natur kogödsel

Kogödsel är en idealisk kombination av gödsel och jordförbättring, som ger dina växter all den näring de behöver för att växa sig starka och friska. Natur kogödsel innehåller kogödselkompost förstärkt med hönsgödselkompost för bästa effekt. För gödsling och jordförbättring i hela trädgården. Innehåller enbart Skandinaviska råvaror. Lämplig för ekologisk odling.

Kogödsel passar bra till:

 • jordförbättring för de flesta av trädgårdens växter (men inte surjordsväxter).
 • blom-, frukt- och rotbildning
 • rabatter, planteringar och stora krukor som behöver långtidsverkande gödsel

 

Blomsterlandets Trädgårdsnäring

Blomsterlandets trädgårdsnäring är sammansatt så att den täcker trädgårdsväxternas olika behov. Den är rik på kväve, som ger god tillväxt och frodig grönska. Trädgårdsnäringen innehåller fosfor, som befrämjar blomning och fruktsättning. Den innehåller också kalium, som ger starka stjälkar och ett kraftigt rotsystem. Den är utan klor och kalk och passar därför även till kalkskyende växter.

Blomsterlandets trädgårdsnäring passar bra till

 • växterna i kökslandet
 • växterna i rabatterna
 • växterna i balkong- och fönsterlådor
 • växterna i stora krukor och urnor utomhus

 

Bäst till krukväxter - Blomsterlandets Krukväxtnäring

Finns för blommande krukväxter och gröna krukväxter.

Denna näring är sammansatt av alla de viktiga näringsämnen som krukväxterna behöver för att trivas, växa och blomma rikligt. Den är utan klor och kalk och passar därför även till kalkskyende växter, surjordväxter som azalea, kamelia, gardenia, kaffeplanta, och flera med dem. Krukväxtnäringen är rik på kväve, som ger god tillväxt och friskt gröna blad. Fosfor befrämjar god knoppsättning och rik blomning. Kalium ger växten starka stjälkar och ett kraftigt rotsystem.

Mikronäringsämnen är tillsatta och förutom dem innehåller näringen till blommande krukväxter 7% kväve, 3% fosfor och 6% kalium. Till gröna växter är de siffrorna 7% kväve, 1% fosfor och 5% kalium. Följ dosersingsanvisningarna noga.

Blomsterlandets krukväxtnäring passar bra till

 • blommande krukväxter
 • bladväxter, gröna växter
 • balkong- och fönsterlådor
 • stora utekrukor och urnor

 

Blomsterlandets Benmjöl

Ett organiskt, långtidsverkande gödselmedel och jordförbättringsmedel. Högt näringsvärde, rikt på fosfor som både befrämjar blombildning och fruktsättning samt påverkar jordens bakterieliv, så att rötterna blir kraftiga.

Benmjöl är rikt på kväve, som ger plantorna god tillväxt och frodigt, grönt bladverk. Benmjöl avger näringen långsamt och jämnt och risken för övergödsling är minimal. Se till att du myllar ner det i jorden när du sprider ut det i din plantering.

Benmjöl passar bra till

 • lökväxter av alla slag
 • klematis, för att bättre står emot angrepp av mjöldagg och svampsjukdomar
 • bärbuskar
 • växterna i kökslandet
 • alla växterna i rabatten

 

Vilket gödsel till rosor - Blomsterlandets Rosgödsel

Rosgödsel är ett organiskt och mineraliskt fullgödselmedel. Det innehåller alla de näringsämnen och mikronäringsämnen, som är viktiga för rosorna och som de behöver för att växa rejält och blomma rikligt. Rosgödsel är väl sammansatt och verkar jämnt och under lång tid. Gödsla på våren och efter den första blomningen.

Förhållandet NPK är 8 – 3 – 9.

Passar bra till

 • rosor friplanterade i rabatt
 • rosor planterade i stora krukor och urnor
 • miniatyrrosor i sommarplanteringar

 

Gödsel till blåbär och rhododendron - Blomsterlandets Blåbärsgödsel Pro

Blåbär och rododendron är surjordsväxter, de är kalkskyende. De planteras i kalkfattig jord och bör gödslas med kalkfattig näring för att kunna tillgodogöra sig alla för växten viktiga näringsämnen. Blåbärsgödsel är en näringsblandning som är sammansatt så att buskarna både växer kraftigt och blommar rikligt. Den innehåller både makro- och mikronäringsämnen och förhållandet mellan NPK är 11 – 2 – 5.

Gödsla rododendron tidigt på våren och sedan efter blomningen.

Blomsterlandets Blåbärsgödsel passar bra till

 • rododendronbuskar
 • blåbärsbuskar
 • utomhusazaleor
 • andra surjordsväxter som till exempel ljung

 

Blomsterlandets Långtidsverkande näring

Detta är en långtidsverkandenäring, som innehåller alla näringsämnen, som växterna behöver under växtperioden. Näringsämnena är inkapslade i ett poröst, lättupplösligt hölje, som löses upp först när jordens fuktighet och temperatur är den rätta. Den löses upp i jämn takt och under lång tid, så risken för brännskador på rötterna är minimal.

Både makro- och mikronäringsämnen ingår. Förhållandet mellan NPK är 11 – 4,8 – 15,8. Följ anvisningarna på förpackningen, överdosera inte.

Passar bra till

 • balkong- och fönsterlådor
 • stora krukor och urnor
 • alla slags växter utomhus

 

Gödsel till din orkidé - Blomsterlandets Orkidénäring

Orkidénäring är en specialnäring, ämnad för först och främst orkidéer, som ställer särskilda krav på näringen. I den ingår både makro- och mikronäringsämnen och förhållandet mellan NPK är 5 – 5- 5. Näringen passar till epifytiska växter, det vill säga växter som lever utanpå andra växter utan att ta näring eller vatten från dem.

Blomsterlandets orkidénäring passar bra till

 • alla epifytiska orkidéer
 • porslinsblommor
 • ananasväxter
 • andra epifytiska växter

 

Gödsel till gräsmattan - Gräsgödsel/Gräsmattegödsel

Ett organiskt gödsel med tillsatts av mineralgödsel, som ger din gräsmatta rätt förutsättningar för god tillväxt. Används med fördel på gräsmattor med mossproblem, då järn (Fe) får mossan att torka ut.­ Blomsterlandets gräsmattegödsel är en så kallad Organo - mineralisk gödsel.

Bäst effekt får gödseln om den sprids upprepande gånger under vår och försommar. Inslaget av naturgödsel ger en långtidsverkande effekt, med en jämn tillgång på näring

Förhållandet NPK är 10-1-6 + 2 Mg+ 2 Fe (magnesium och järn).

Passar bra till

 • först och främst gräsmattan

 

Blodmjöl

Blodmjöl är torkat blod i pulverform, som är både ett gödselmedel och ett avskräckningsmedel. Det har nämligen en lukt som kan avskräcka rådjur, hare, kanin och andra djur från att gnaga på växterna i trädgården.

Blodmjöl är näringsrikt och innehåller 14 % kväve, är snabbverkande och stimulerar tillväxten.

Passar bra till

 • alla växter i trädgården
 • att hålla skadedjur på avstånd

 

Hönsgödsel

Hönsgödsel är ett naturgödselmedel. Gödseln är pelleterad för att vara lätthanterlig och lätt att sprida och för att lukten ska reduceras. Hönsgödsel är mycket näringsrik och innehåller även magnesium, som bygger upp växternas klorofyll. Förhållandet NPK är 4 – 1,5 – 2 och kvävet är mycket lättlösligt.

Sprid som den är och mylla ner eller lös upp i vatten och vattna ut för snabbare effekt.

Passar bra till

 • grundgödsling inför odlingsperioden
 • växterna i kökslandet
 • växterna i övriga trädgården

 

Gödsel till potatis och grönsaker

Gödsel för köksträdgården innehåller mycket kalium, som minimerar sjukdomsangrepp och därmed ökar skörden. Blandningen består till 70% av organiska ämnen, hönsgödsel, potatisstärkelse, urea. Magnesium, som främjar klorofyllbildningen, är tillsatt.

Förhållandet NPK är 6 – 3- 8.

Passar bra till

 • potatislandet
 • trädgårdens grönsaksland

 

Gödsel till bär och frukt

Gödsel för frukt och bär innehåller mycket kalium, som befrämjar fruktsättningen, ger godare bär och håller plantan frisk, gör den motståndskraftig mot svampsjukdomar. Den innehåller 89% organiska ämnen som hönsgödsel, benmjöl och potatisstärkelse. Magnesium är tillsatt för att öka klorofyllbiuldningen.

Förhållandet NPK är 3,5 – 2 – 7.

Passar bra till

 • trädgårdens alla bärbuskar

 

Stroller plus Mossa

Ett specialgödselmedel för gräsmattan, som innehåller makronäringsämnen samt järn och magnesium, som befrämjar gräsets grönska. Dessutom är tillsatt mossbekämpningsmedel, baserat på väl förmultnad torv.

Förhållandet NPK är 9 – 1 – 3.

Stroller plus mossa gödslar gräset och bekämpar samtidigt mossan.

Passar bra till

 • gräsmattor