Guide

Gödsla rosor – gör så här

Du kan njuta av rosor från mitten av juni till långt fram på höstkanten. Men för att de ska orka blomma hela sommaren behövs rikligt med näring, sol och vatten.

Varför bör man gödsla sina rosor?

För att rosorna ska orka blomma hela sommaren och hålla sig friska. Korrekt gödslade plantor står även emot sjukdomar på ett bättre sätt.

När ska man gödsla och med vad?

Under våren gödslas rosorna med rosgödsel. Remonterade/återblommande sorter gödslas ytterligare en gång i juni-juli. På våren kan även naturgödsel användas och ersätter då rosgödslen. Naturgödseln myllas ner runt plantorna.

Kan man gödsla på senhösten och vintern?

Stallgödsel (ofta från nöt, gris eller hästgårdar, innehåller ofta även strö av halm eller spån) blir allt ovanligare men kan med fördel användas som gödsel, vilket då ges under senhösten eller vintern. Detta eftersom det tar längre tid innan det bryts ner och kommer plantorna tillgodo. Trädgårdskompost fungerar utmärkt som jordförbättring och används på samma sätt som stallgödseln. Båda tillför jorden viktiga mullämnen.

Vilka rosor gödslas en andra gång under sommaren?

Remonterade/återblommande sorter gödslas ytterligare en gång i juni-juli, men inte senare än juli månad.

Om du vill veta mer om rosor

De flesta rosor är idag okulerade. När rosen okuleras tas ett öga (knopp) från den önskade sorten och fästs i rothalsen (rothalsen är den uppsvällda delen där roten övergår till stam, precis i marknivå) på grundstammen, rosorna som säljs växer alltså inte på egen rot. Det gör däremot de flesta gammaldags rosorna och en del klätterrosor, dessa är starkväxande och härdiga i sig själva.

De gammaldags rossorterna har generellt mindre krav på jordmån och gödsling, flera sorter är även mer skuggtåliga. Ofta med stark doft. Blomningstiden varierar, men är ofta inte lika lång som de moderna sorterna.

Ett bra exempel på en gammaldags ros är Rosa ”Lykkefund”, Honungsrosen.

En fördel med de rotäkta sorterna är att eftersom de växer på egen rot ger de inga vildskott. De är också generellt friskare och drabbas inte i lika hög grad av svampsjukdomar och ohyra.