Guide

Rosor - plantera så här

Vill du förgylla din trädgård med rosor? Här är vår enkla planteringsguide i både film och text.

Steg 1

Låt rosen stå i en hink med vatten medan du gräver planteringsgropen, så blir plantan ordentligt genomvattnad.

Steg 2

Gräv en grop som är ca 40 cm bred och och ca 40 cm djup. Luckra sidorna botten i gropen, då kan rötterna söka sig neråt och utåt.

Steg 3

Placera rosen så att förädlingsstället (knölen som sitter ovanför rötterna på stammen) hamnar ca 10 cm under jordytan.

Steg 4

Fyll på med jord runt om så att plantan står stadigt. Välj gärna en rosjord och blanda ut den befintliga jorden. Vattna ordentligt.

Steg 5

Fyll på med mer jord om det behövs, tryck till jorden lätt med foten.

Lycka till med planteringen av dina rosor!

Efter plantering - en lyckad etablering av dina rosor

  • Plantera dina rosor på en solig och luftig plats.
  • Håll jorden fuktig det första året, stödvattna under andra och tredje året under torra perioder.  
  • Rosor trivs i näringsrik, gärna lerhaltig jord. Blanda ut befintlig jord med särskild rosjord.
  • Håll rabatten fri från ogräs för att underlätta etablering.  
  • Gödsla inte nyplanterade rosor första året, följande år två gånger per säsong, under våren och försommaren. Läs mer om att gödsla rosor här. 
  • Plantera barrotade rosor så fort som möjligt efter inköp. Guide för barrotade rosor hittar du här.

Läs vidare om rosor