Guide

Plantera barrotade rosor

Att köpa barrotade rosor bli alltmer populärt. Plantorna finns i butik under tidig vår och höst, är ofta prisvärda och plantorna är lätta att transportera.

När ska jag plantera barrotade rosor?

Barrotade rosor kan planteras både höst och vår i södra Sverige, i norra Sverige rekommenderas vårplantering av barrotat material. För södra Sverige har höstplantering flera fördelar, men främst handlar det om att plantan får en bättre start nästkommande vår. Den blommar då bättre och hinner i god tid vintra in innan nästkommande vinter.

Barrotade rosor har känsliga rötter och får inte torka ut. Om du inte kan plantera rosen direkt, är det bäst att förvara den på ett sätt som hjälper den att behålla fukten i rötterna. Ett sätt är att jordslå rosen, plantera den temporärt. Lägg rosen i en liten grop och täck över med jord.

Hur planterar jag barrotade rosor?

Rosor vill stå soligt och varmt men med en så god luftgenomströmmning som möjligt genom plantorna, så välj växtplatsen med omsorg. Rosor kräver en näringsrik, gärna lerhaltig jord för att utvecklas optimalt. Livskraftiga, välmående plantor är mindre känsliga för sjukdomar och utvecklas och blommar bättre.

Planteringsgropen bör vara så stor att rötterna får gott om utrymme, 50x50 cm brukar vara lagom. Rötterna breds sedan ut i gropen, skulle någon rot vara för lång är det bättre att klippa in den än att vika ner den i gropen.

Blötlägg gärna plantorna 3-4 timmar innan planteringen, hinken med vatten kan sedan med fördel användas till att förvara rosorna under planteringen. Låt inte rötterna ligga utan skydd under planteringen eftersom vind och sol lätt kan torka ut de känsliga rötterna, vilket kan resultera i svag tillväxt nästkommande säsong.

Barrotade plantor.

Okulerade rosor planteras med okuleringsstället (förtjockningen på stammen) 10 cm under markytan, rotäkta rosor i samma höjd som de stått tidigare. Det tidigare planteringsdjupet brukar synas som en färgskiftande linje på plantan.

Fyll sedan gropen till hälften, trampa till med hälen och vattna rikligt innan planteringsgropen fylls igen. Blanda gärna den befintliga jorden med rosjord. Vattna sedan rikligt en gång till så att jorden slammar igen runt rötterna. Avsluta med att göra en liten kulle av jord runt plantan som ger den nysatta rosen extra skydd.

När ska rosen beskäras?

Om du planterat på hösten ska rosen beskäras nästkommande vår. Beskär plantan ner till 15-20 cm och gödsla, gärna med rosgödsel. Kontinuerligt blommande och remonterande/återblommande rosor gödslas ytterligare en gång under juni månad. Läs mer om att beskära rosor här.