Remonterande rosor - rosor som blommar igen

Vill man njuta av rosor hela sommaren kan man antingen plantera många olika engångsblommande sorter med olika blomningstid – eller så väljer man rosor som remonterar.

Remonterande betyder att de blommar om och om igen, ofta med start runt midsommar tills långt in på hösten. Den typen av rosor hittar man i den grupp som kallas för rabattrosor. Det finns även lite större moderna buskrosor som blommar från midsommar och framåt.

Buskrosor

Buskrosorna blir i allmänhet 1 – 1,5 m hög och lika breda. De passar bra som solitärer eller i samplanteringar. En trevlig buskros ur den här gruppen är den flammande rödorangea ’Feuerwerk’. Den bli 1 – 1,5 m hög och passar utmärkt som solitär eller i häck. För den som tycker att enkla blommor är vackrast är den gulblommande ’Golden wing’ ett utmärkt val. Den har lustigt utdragna knoppar och får enstaka nypon till hösten.

Rosor i rabatten

Vill man ha rosor i rabatten finns det ett stort antal sorter som blir något lägre och inte så omfångsrika som buskrosorna. De bör planteras i grupper eller tillsammans med andra vedartade växter och perenner. Urvalet är stort från storblommiga tehybrider som ’Peace’ och ’Ingrid Bergman’ till floribundarosor med mängder av blommor i täta klasar.

Tehybriderna blir i allmänhet mellan 60 – 90 cm höga med ett ganska glest och upprätt växtsätt. Blommorna sitter ensamma eller några få tillsammans på långa stjälkar och är stora – ända upp mot 15 cm. Några doftar svagt men många saknar doft. Tehybriderna brukar inte vara så långlivade i rabatten, sällan mer än 8 – 10 år. De allra flesta klarar sig upp till son 3 men ’Peace’ överlever i son 5 om den bara får en bra vintertäckning.

'Peace', vacker, klassisk rabattros som blommar kontinuerligt

Polyantha- och floribundarosor

Mindre blommor men desto fler får man om man väljer rabattrosor ur polyantha – eller floribundagrupperna.

Det var i slutet av 1800-talet som förädlingen av småblommiga remonterande rosor började ge resultat och de första polyantharosorna började säljas. De blir mellan 50 – 90 cm höga och får mängder av små rosor i täta klasar – ända upp mot 50 blommor i varje klase. Hit hör den mycket vanliga rosen ’The Fairy’ som ofta ses som marktäckande ros i offentliga miljöer. Den kan även odlas i blomlådor och som uppstammad ros. En annan omtyckt polyantharos är ’Orange Triumph’ , den blir 90 cm hög och liga bred vilket gör den till ett utmärkt val som låg häck.

Floribunda betyder rikblommande och de är de mest vanliga rabattrosorna i våra trädgårdar. En av de första sorterna som togs fram av den kände danske rosodlaren D. T. Paulsen var ’Rødhætte’. Den och den mycket snarlika ’Joseph Guy’ är mycket tåliga och så långlivade att man kan hitta dem i trädgårdar planterade för mer än 40 år sedan. Rabattrosorna i den här gruppen har upprätta grenar, ibland svagt bågformade, 60 – 90 cm höga beroende på hur hårt de beskärs. Blommorna är större än hos polyantarosorna men inte så stora som tehybriderna. De sitter i klasar där knopparna slår ut allt eftersom vilket ger en mycket lång blomningstid.

Större buskrosor kan mycket väl planteras för sig själva men i rabatter bör de antingen planteras tätt, som en häck, eller tillsammans med perenner. Lavendel förknippas ofta med rosor och de trivs väl tillsammans. Men det finns många andra trevliga val. Det man bör tänka på är att de ska trivas i samma soliga läge.

'The fairy', lättskött och mycket blomrik ros med små krav.

Skötsel av remonterande rosor

Remonterande rosor behöver mer gödsel än engångsblommande. En gång på våren och en gång senare under säsongen och man märker att första blomningen kanske börjat avta. Mylla ner gödslet runt rötterna.

Buskrosor kräver i regel mindre skötsel medan modernare rosor är lite mer känsliga för torka.

Vattna dina rosor rakt ner i jorden, inte på bladverk eller blommor, och vattna hellre rejält än småvattna flera gånger.

För att stimulera mer blomning hos remonterande rosor kan du klippa av överblommande blommor innan de vissnat helt. Då fortsätter rosen att sätta fler blommor. Se till att använda en ren sekatör och tvätta den mellan olika plantor.

När du planterar: Blanda upp den befintliga jorden med rosjord. Se vår guide för plantering av rosor.