Svampmycel och mögel i jord – förklaring och råd

Ibland när man öppnar en påse jord syns en tunn hinna av svampmycel eller mögel på jordytan. Det är ofarliga svampar som finns naturligt i alla jordar som innehåller organiskt material.

Svampar är viktiga för nedbrytningen av jordens organiska material. En frisk jord kryllar av svampsporer av flera olika arter. Så svampmycel eller mögel i jorden / blomjorden är inget farligt eller något du behöver oroa dig för.

Naturligt med mögel och svamp i jord

Jordar som innehåller torv, bark eller kompostmaterial är särskilt rika på så kallade saprofyter. Det är svampar som livnär sig på dött, organiskt material som de effektivt bryter ner till livgivande mylla. De är därför ofarliga för levande växter och ett kvitto på att det är en frisk jord som inte behandlats med kemikalier.

Med svamptrådar, hyfer, förgrenar sig svampen till ett nätverk, mycel. Svampar förökar sig med hjälp av sporer från fruktkroppar, som vi ser som hattar. Ibland när man öppnar en jordpåse kan man se en tunn hinna av svampmycelet. Det kan också utvecklas fruktkroppar efter ett tag när du börjat odla.

Ett tunt lager av mögel eller svampmycel i påsjorden är ett tecken på en frisk jord. Foto: Karin Elmberg.

Svampmycel och mögel i jord

  • Svampmycel är ofarliga svampar och en naturlig del av nedbrytningen av dött, organiskt material som ligniner, vedämnen.
  • Flera tillhör de så kallade torvsvamparna, ett samlingsnamn på svamparter som är specialiserade på att bryta ner torv.
  • Svampmycelet är ytligt och avtar eller försvinner när du börjar vattna och odla i jorden.
  • Dessa svampar är svåra att artbestämma, man måste i så fall titta noga på svampens fruktkropp.
  • Torvmögel visar sig ibland som en tunn, gulbrun beläggning. Den är också ofarlig men kan se tråkig ut om den utvecklar sig på jordytan vid inomhusodling. Täck ytan med små lecakulor eller ny jord så försvinner svampen.
  • I jordar med hönsgödsel händer det att man ser små klumpar med mögeltussar i jorden. Också här är det en naturlig nedbrytningsprocess som gör att gödseln blir tillgänglig för växtrötterna.
  • I torvrik jord med mycket svampmycel kan det hända att mycelet torkar ut jorden. Torven kan då bli svår att återväta, fast du vattnar. I detta specialfall avhjälps problemet vid krukodling genom att sänka ner krukan i en hink vatten i en timma så att jorden långsamt återfuktas. Vid markodling återfuktas jorden enklast genom inblandning av kompost och rejäl genomvattning.