Varför behöver växter gödsel och vilket gödsel ska jag välja?

På samma sätt som vi människor behöver äta mat varje dag behöver även våra växter få regelbunden tillförsel av växtnäring.

I naturen sker detta genom det naturliga kretsloppet då blad faller ned och växter vissnar. I trädgården däremot behöver vi människor ofta hjälpa växterna lite på traven. Det finns många olika gödselmedel att välja mellan och man kan ju undra vad det är för skillnad? Nog skulle man kunna använda ett och samma gödselmedel till de flesta växter, men om man verkligen vill ge sin växt det bästa och få njuta av så mycket blomning och så stora skördar som möjligt, då kan det vara en god idé att välja ett specialgödsel.

Växtnäringsämnen – vad behöver växten?

Man kan fråga sig varför växter behöver gödsel, men också vilket gödsel och vilken växtnäring de behöver. Alla växter behöver kväve (N), fosfor (P) och kalium (K). Dessa näringsämnen brukar kallas för makronäringsämnen, då växterna behöver mycket av dessa ämnen. Utöver dessa behövs, i mindre mängder, en rad mikronäringsämnen som t ex järn, zink och molybden. Olika typer av växter har olika stora behov av de olika näringsämnena – t ex behöver gräsmattan mycket kväve, då det stimulerar tillväxt av blad och andra gröna växtdelar. På samma sätt behöver bärbuskar mycket fosfor och kalium som främjar bärsättningen. De olika specialgödsel som finns är skräddarsydda utifrån de olika växternas behov av växtnäring.

När ska man gödsla?

Växter som är i vila kan inte ta upp växtnäring. Detta påverkar såklart svaret på frågan - när ska man gödsla? Det är alltså ingen idé att gödsla fleråriga trädgårdsväxter sent på hösten, vintern eller tidigt på våren innan de börjat grönska. Använd gärna långtidsverkande gödselmedel, så behöver du inte gödsla lika ofta. Krukväxter behöver växtnäring under hela året, även om man brukar kunna dra ner rejält på doseringen under vinterhalvåret.

Flytande gödsel eller fast – vilket är bäst?

Näringsämnen behöver lösas upp i vatten för att de ska bli tillgängliga för växterna. Gödsling med hjälp av ett flytande gödselmedel ger därför växten snabbare tillgång på näring jämfört med om man använder ett fast gödsel som man blandar ned i jorden. Om du har en växt som lider av akut näringsbrist kan det därför vara klokt att vattna med flytande gödsel och växtnäring. Även för krukväxter och sommarblommor är det ofta mer praktiskt att gödsla med flytande växtnäring.

Organiskt eller oorganiskt gödsel?

Gödsel från djur och växter kallas för organiska gödselmedel. En stor fördel med dem är att de vitaliserar jorden och tillför mullämnen. De ingår också i det naturliga kretsloppet.

Oorganisk gödsel delas in i två grupper: mineralgödsel och konstgödsel. Mineralgödsel härstammar från naturliga, geologiska källor som berg- och saltavlagringar. Hit hör stenmjöl, kalksten och fosforavlagringar.
Industriellt tillverkad gödsel kallas konstgödsel. Flytande konstgödsel är snabbverkande, men går snabbt åt och man behöver gödsla flera gånger.

Fördelen med oorganisk gödsel är att den är lätt att transportera och dosera. Också oorganisk gödsel höjer på sikt jordens mullhalt. Läs mer om skillnaden på olika gödselmedel i Skillnad mellan organisk gödsel, mineralgödsel och konstgödsel.

Gödsel till rododendron och andra kalkskyende växter

Om du ska odla kalkskyende växter (även kallade surjordsväxter) så är det mycket viktigt att du inte använder vanliga gödselmedel, utan köper ett gödsel som är speciellt anpassat för att inte påverka jordens kalkhalt (pH-värde). Det gäller t ex rododendron, azalea, blåbär samt vissa typer av vinrankor. Gödsel anpassade för dessa växter säljs oftast under namn som rododendrongödsel eller blåbärsgödsel.