Gödsla grönsaker – så lyckas du

Förbered jorden i trädgårdslandet genom att rensa bort ogräs. Innan sådd bör du gräva om jorden och blanda in jordförbättring oavsett vad som ska odlas.

Beroende på vad som odlas kan en extra gödsling med t.ex. trädgårdsgödsel eller motsvarande under säsongen ibland behövas, speciellt för näringskrävande växter som t.ex. pumpor. Medans växter med kortare kulturtid som t.ex. rädisor, sallat, morötter generellt inte behöver gödslas.

Jag hade tänkt odla grönsaker i mitt trädgårdsland. Behöver jag gör olika jordförbättring till olika växter?

Oavsett vad som ska odlas bör den befintliga jorden blandas upp med t.ex. kompost, torvmull, plantjord, barkmull, naturgödsel eller kogödsel. Undvik användning av jordfräs i tyngre lerjordar eftersom det förstör jordens struktur. Jordförbättringen är alltså är i stort den samma, oavsett vad som ska sås eller planteras och fungerar på likande sätt i de flesta jordar.

Vilken jordförbättring rekommenderas?

Vi rekommenderar KRAV-märkt jordförbättring, speciellt då du skall odla saker du sedan skall äta. Så välj en KRAV-märkt variant av t.ex. kompost, torvmull, plantjord, barkmull eller naturgödsel.