Mångsidig murgröna i trädgården

Evighetsgrön, klättrande och elegant. Murgröna är en växt som är lika tjusig inomhus som den är tacksam och lättodlad i trädgården.

Som trädgårdsväxt kan murgröna fungera både som klättrare och effektiv marktäckare. Eftersom den är vintergrön kan den med fördel användas för att dekorera fula plank, trådstaket, garageväggar, trädgårdsbodar och liknande. Om man låter murgröna klättra på husets fasad bör man känna till att murgröna kan lämna fula märken efter sig, vilket kan försvåra målning.

Som marktäckare passar den utmärkt på halvskuggiga eller skuggiga, lite svårodlade platser, där den snabbt breder ut sig till en tjock grön matta. Den trivs bäst i mullrik, fuktighetshållande jord, men klarar även något torrare läge när den väl etablerat sig. Vanlig murgröna är härdig till zon 3, storbladiga sorter är något känsligare, klarar sig upp till zon 2. Allra härdigast är en kraftigväxande sort som heter ’Woerner’. Den går att odla upp till zon 4. Ju mildare klimat desto kraftigare blir plantorna.

Murgröna som etablerat sig är helt skötselfri, men kan behöva beskäras om den blivit mycket kraftig. Murgröna kan bli mycket gammal och med tiden få armstjocka stammar. Äldre exemplar kan även ses blomma och lockar då mängder av humlor.

Visste du att...

  • Murgrönan är vedartad och kan tack vare sina kraftiga häftrötter växa lodrätt på grova väggar, murar, pelare och andra stallage.
  • Den är en utomordentligt tät marktäckare även i djup skugga och den låter häftrötterna slå rot, så fort de får kontakt med jorden. Grenarna flätar ihop sig till hela draperier/ mattor och kan bli både 10-12 meter hög och högre.
  • Murgröna är vintergrön.
  • Murgröna hör till de växter, som har dimorfa blad, blad av två slag.
  • Så länge det finns underlag att fästa vid, bildas häftrötter och bladen förblir handflikiga. Om underlaget tar slut och plantan är några år gammal, bildas blomskott utan häftrötter och med smala, elliptiska blad.
  • Om du tar sticklingar av blomskotten, får du en icke-klättrande växt, en härligt vintergrön buske.
  • Murgröna blommar på sensommaren-hösten med nektarfyllda blommor, som lockar årets sista bin, fjärilar och andra flygfän till sig. Inte förrän våren därpå bildas frukter, som är saftlösa och svarta.
  • Murgrönans blad användes förr i tiden som medicinalväxt, särskilt som slemlösande vid inflammationer i andningsorganen. Nu produceras moderna mediciner med det verksamma ämnet som grund.
  • Murgröna kan bli gammal, riktigt gammal. Sköt väl om den, så blir den till slut en fin dekoration, en sevärdhet med långa, täta grenar och tjock stam.