Odla humle - bevara kulturarvet med frodig grönska

I takt med att intresset för ölbryggning ökat så har humlen fått ett uppsving i popularitet.

Att odla humle har lång tradition i Sverige, då det fram till 1860 faktiskt fanns lagar om odlingspikt av humle. Numera vill vi föra kulturarvet vidare och vill lyfta fram humlesorter som både ger en lummig grönska och ett gott öl.

Flera sorter av humle ingår i programmet för odlad mångfald, POM, som bedrivs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter. Programmet arbetar bland annat med att inventera, samla in och bevara kulturväxter och deras vilda släktingar samt utbilda och öka användningen av dem. Det finns underbara historier runt dessa gamla sorter som är värda att sprida vidare.

Under varumärket Grönt kulturarv® lanseras och säljs humlesorter som valts ut genom POM. Två av de sorter som försökas på Elitplantstationen i Skåne kan du hitta på Blomsterlandet. Det handlar om 'Hulla Norrgård' och 'Korsta'.

Bild: SLU

Humulus lupulus 'Hulla Norrgård' - ursprung Södermanland

Historia: Hulla by består av flera bebyggelseenheter mitt i Österåkers historiska humleodlingsdistrikt. En av dem är Hulla Norrgård. Än idag ser byn i stort sett ut som på kartan av Olof Tresk från 1634. Av den framgår att det i Hulla fanns åtta humlegårdar med sammanlagt 640 störar. Hulla Norrgård ligger nära Askarboda, där konstnären Wilhelm Wallander i slutet av 1800-talet tillfälligt bodde för att studera traktens humleodling. Dessa behövde han till sin stora oljemålning: Humleskörd i Österåker. Kvinnorna från olika gårdar gick nästan alltid samman för att plocka humlekottarna från revorna (nutta) och det är inte omöjligt att Wallanders skiss på humleskörd, visar just hur den insamlade 'Hulla Norrgård' skördas.

Sortens egenskaper: Medellånga sidogrenar utmed 2/3 av växten. Blommar i slutet av juni, början av juli och mognar i början till mitten av augusti. Kottens form är medelstor och har en oval tillspetsad form. Den färska kotten har en tydlig humledoft.

Kemiska egenskaper: Extremt hög alfasyra (8,1 vikt%). Oljehalten är extremt hög (1,4 ml/100 mg). Halten av de fyra vanligaste oljorna Myrcen=43,2, β-Caryophyllen=5,5, α-Humulen=15,5 och Farnecen=20,0 % av oljan. Polyfenoler: iso-xanthohumol=4,5 och 8-prenylnaringenin=3,4 (mg/100g TS).

Öl: Kottarna gav vid provbryggning ett mycket gott öl med citrusarom. Flera bedömare hade även noterat en arom av kryddnejlika. Smaken var örtig/kryddig.

Humulus lupulus 'Korsta' - ursprung Medelpad

Historia: Humleplantan kommer från Korsta by, Sköns socken nära Sundsvall. Humle växer på samma ställe som en humlegård, vilken fanns utmärkt på en skifteskarta från 1769 över Korsta by i Sköns socken. Ytterligare information över humlen i Korsta by finns också från 1778. Syskonen kom inte överens vid en hemmansklyvning så man beslutade att "Olof Johansson skulle af Utlotterna behålla ... samt hälften av Kålsängen och Humblegården".

Vid tillfället då humlen samlades in växte den i odlingsmark i skogskanten vid hörnet av en åker. I anslutning till humlegården fanns rester av en gammal lada. När donatorns man var liten på 1960-talet brukade han leka i två gigantiskt stora trätunnor i vilka man tidigare hade förvarat humlekottar.

Sortens egenskaper: Medellånga sidogrenar på plantans övre två tredjedelar. Blommar i månadsskiftet juni till juli och mognar i mitten av augusti. Kottens form är stora rektangulära kottar. Vid provodlingen kunde noteras att växten ibland utvecklade enstaka sidogrenar med hanblommor och därmed är partiellt en enbyggare. Den färska kotten har en tydlig humledoft.

Kemiska egenskaper: Alfasyran är extremt hög (7,9 vikt%). Oljehalten är extremt hög (1,03ml/100 g). Halten av de fyra vanligaste oljorna Myrcen=28,7, β-Caryophyllen=11,9, α-Humulen=32,9 och Farnecen=0,2 (% av oljan). Lägsta farnecenhalten a alla analyserade kloner. Polyfenoler: iso-xanthohumol=2,5 och 8-prenylnaringenin=2,6 (mg/100g TS).

Öl: Kottarna gav vid provbryggning ett mycket gott öl. Arom av citrus/grape och tropiska frukter. Smak av citrus/grape med toner av grönt gräs.

Skötselråd - humle

Humle växter fort och kan bli över 4-5 meter på en sommar, så tänk på var du planterar den. Den är perfekt för att skapa en lummig rumskänsla eller klä in staket och väggar. Använd mullrik planteringsjord som kan hålla fukten bra och se till att tillföra näring regelbundet under hela sommaren. Humlen behöver kväve för att orka växa.

Det finns han- och honplantor av humle och det är honplantorna som ger de eftertraktade humlekottarna. Helst ska honplantorna inte pollineras, då det försämrar smaken på kottarna.

Humle klipps ner tills ca 10-15 cm över marken på våren eller hösten.