Humle

Humulus lupulus 'Nordbrau'

En lättodlad klätterväxt med en enorm växtkraft. Täcker snabbt in stora ytor och får vackra kottelika blommor.

Produktinformation

Honklon med större kottar än arten, mognar under augusti. Skotten vissnar ner och nya kommer till nästa vår. Gärna näringsrik, fuktig jord. Lättodlad, odlingsvärd.

Produktspecifikation

Krukstorlek:
2 liter
Leveranshöjd:
40-50 cm

Skötselråd

Läge:
Sol till halvskugga
Beskärningstid:
På vårvintern
Beskärningssätt:
Beskär ner till ca 10-15 cm över marknivå