Guide

Plantera sparris

Med färdiga plantor kommer du snabbt igång med din sparrisodling. Antingen kan du plantera barrotade plantor av sparris, så kallade sparriskronor, eller rotade plantor i kruka.

Din sparrisodling kommer att ge skörd i många år, dessutom ökar skörden ju äldre plantan blir med ett allt djupare och kraftigare rotsystem.

En välskött odling kan ge skörd i 50 år. Bädda därför ordentligt för dina nya plantor.

Här kan du läsa fler odlingstips för sparris.

En såkallad sparriskrona, barrotad sparrisplanta.

Planteringsråd för sparris

Eftersom din sparrisodling ger skörd i tiotals år framöver är det klokt att välja platsen med omsorg.

Sparris kan odlas i upphöjda bäddar eller i pallkrage. För bädden avgör antal plantor längden på odlingsbädden. Lämpligt planteringsavstånd är 30 cm med ca 120 cm radavstånd.

 • Välj ett soligt läge.
 • Jorden bör vara genomsläpplig så att inte vatten blir stående. Sparris trivs med högt pH på 7-7,5. 
 • Plantera på våren, så får sparrisplantan en säsong på sig att etablera sig inför första skörden året därpå.
 • Sparrisrötterna kan verka lite sladdriga och torra, men är mycket torktåliga. Låt plantorna dra vatten i en hink medan du förbereder bädden, så blir de snabbt saftspända.
 • Gräv en ca 15 cm djup och 40 cm bred fåra.
 • Rensa noga från fleråriga ogräs och sten.
 • Bottna med naturgödsel som komposterad kogödsel, tång, uppgrävda grästovor och annat organiskt material. Sparris är ursprungligen en strandväxt som uppskattar gödsel från hav och sjö.
 • Fyll på med jord mitt i fåran så att det bildas en ca 10 cm hög ås längs mitten.
Sparrisplantan placeras på en upphöjning i fåran med rötterna utspridda åt flera håll.
 • Placera ut sparrisplantorna, kronorna, så att rötterna sprids åt olika håll.
 • Täck med ca 15 cm jord, gärna uppblandad med kompost. 
 • Lämna plantorna i fred första året. Då behöver plantan etablera sig.
 • Täck jorden runt plantorna under hela växtsäsongen med gräsklipp, tång och växtrester. Det ger ett bra näringstillskott, höjer mullhalten och hindrar ogräs från att etablera sig.
Sparrisplymerna är vackra och en prydnad i kökslandet. Använd dem i buketter!