Årets perenn 2023: Backsippa, Pulsatilla vulgaris

Backsippan är en vårens tidigaste perenner. Med silverskimrande blad och stora klockformade blommor ger den pollinatörerna nektar och pollen när det är ont om andra blommor. Lättodlad och passar bra i rabatt eller som kantväxt.

Motiveringen lyder:

Backsippa är en ljuvligt vacker, långlivad och härdig perenn som värmer våra hjärtan när vi behöver det som mest. Så snart trädgården vaknat ur vintervilan slår de stora, färgstarka blommorna ut. Fulla av liv i sig själva, men också genom de insekter som här bjuds på nektar och pollen vid en tid då tillgången är begränsad i naturen.

Backsippan blir ungefär 20 cm hög. Den blommar i april till maj med stora, klockformade blommor. De står först upprätt men böjer efterhand lätt på nacken. Vanlig backsippa har blåvioletta blommor men det finns också namnsorter med andra blomfärger. ’Röde Klokke’ med rödvioletta blommor och ’Alba’ med vita är två utmärkta sorter som är vanligt förekommande i handeln. Blommornas rejäla samlingar av gula ståndare ger extra färg och kontrast.

Silverskimrande med vackra fröställningar

Kalkbladens utsida är täckt av ljus, silverskimrande behåring, precis som växtens stjälkar och de ljusgröna, djupt finflikiga bladen. De sitter i rosetter vid markytan och utvecklas fullt ut först efter blomningen. Då bjuder backsippan också på ytterligare en show med sina läckra fröställningar. Avlånga frön med långa, silvriga, fjäderlika spröt bildar fräcka, rufsiga, yviga bollar. Spröten hjälper fröna att spridas med vinden. Det är just med färska frön som man bäst förökar backsippa. Delning av plantorna är svårt att lyckas med eftersom backsippa har pålrot.

Backsippans fröställningar. Foto: Marie Wändel

Backsippa nämns i svensk litteratur redan på 1600-talet, bland andra av Olof Rudbeck d.ä., både som vildväxande och som odlad. År 1755 skrev Linné såhär om backsippan: "Växer på backar och torra, magra, hårda solöppna fält, allmän. Kallas i Småland oxeöron, i Västergötland yxner. Det blåa vattnet av 3 uns Pulsatilla intages mot feber. Blommornas saft färgar grönt.

Fridlyst och viktig för pollinerare

Numera förekommer backsippa vildväxande i främst de södra delarna av vårt land, vanligen ytterst sparsamt. Den är fridlyst i hela landet och är även rödlistad. Att artepitetet vulgaris betyder vanlig eller allmän har alltså blivit missvisande, och att hämta en planta i naturen är självfallet uteslutet.

Lyckligtvis är backsippa vanlig i odling och i trädgårdsbutikerna, så både vi och insekterna kan fortsätta glädjas åt den. Backsippa är viktig för den biologiska mångfalden. Den är värdefull som näringskälla för humlor som flyger tidigt på våren, inte minst för nyvakna humledrottningar som ska börja bygga bo. Den är också värdväxt för två rödlistade fjärilar, smaragdgrön lundmätare och större vitbandsvecklare.

Backsippans gula ståndare lockar till sig pollinatörer. Foto: Jenny Engström

För soliga och torra lägen

Backsippa trivs i full sol och väldränerat läge. Torra, kalkrika jordar liksom sten- och gruspartier är utmärkta växtplatser. Precis som det svenska namnet säger är backar favorittillhåll, särskilt sandiga sådana. Backsippan går även fint att odla i rabatter i vanlig trädgårdsjord med bra dränering. Växtplatsen behöver vara öppen och utan konkurrens från starkväxande grannar.

I rätt miljö blir backsippan långlivad och den är mycket lättskött. En liten näringsgiva på våren är som regel det enda som behövs. Torka klarar plantorna bra när de är etablerade. Perennagruppen klassar övervintringsförmågan som A* – Övervintrar pålitligt i väldränerat läge.

Bra i rabatt och kruka

Ge gärna backsippan sällskap i rabatten av andra vårvackra perenner, till exempel gullviva, ulleternell och gulltörel. Backsippa är en fin kantväxt och passar även i klassisk rabatt. Eller bejaka backsippans vilda karaktär genom att plantera grupper i en matta av kattfot, kanske tillsammans med strandtrift och gräs som vårälväxing och silverhavre.

Årets perenn 2023 lämpar sig även för takplanteringar där växterna behöver klara torra förhållanden. Kvaliteter som tidig blomning och tjusiga fröställningar gör den också till ett bra val för hållbara planteringar i kruka. Under sommaren är det skimrande och flikiga bladverket snyggt ihop med andra perenner.

Köp perenner online

Årets perenn utses av svenska perennodlare i Perennagruppen, en del av LRF Trädgård. Syftet är att lyfta fram och sprida kunskap om särskilt värdefulla trädgårdsväxter. Årets perenn är alltid frisk, härdig, vacker och lättodlad.

Läs mer om perenner och soligt läge

Årets perenn 2022: Diamantrör, Calamagrostis brachytricha

Diamantrör är ett förtrollande vackert prydnadsgräs som kombinerar skönhet med anspråkslöshet och en härdighet som räcker för hela landet. Perennagruppen har därför utsett diamantrör, Calamagrostis brachytricha, till Årets perenn 2022.

Perenner för soligt läge

Vad vore sommaren utan en blommande perennrabatt? Det finns många fina perenner som trivs i sol. De flesta av dem är dessutom tilltalande för insekter.

Experten tipsarOdla vid torka eller vattenbrist

Torka och begränsad vattentillgång behöver inte hindra dig varken från att ha växter eller att odla. Det gäller bara att tänka till lite.

Årets perenn genom tiderna

Årets perenn syftar till att lyfta fram särskilt värdefulla trädgårdsväxter. Perennerna som väljs ut ska vara friska, härdiga och vackra.