Guide

Plantera prydnadsträd - gör så här

Plantera träd i trädgården. Träd ger skugga och vindskydd samt skapar karaktär och blir ett underbart inslag i trädgården året om. Läs våra tips när du ska plantera träd.

För att plantera prydnadsträd behöver du

Steg 1 - gör i ordning gropen för trädplantering

När du börjar plantera träd, låt rotklumpen stå i en hink med vatten för att bli rejält genomvattnad medan du gräver planteringsgropen. Gräv en grop som är ca 60 cm djup och ca 80 cm bred. Tillför planteringsjord och blanda ut den med befintlig jord i gropen. Luckra sidorna och botten i gropen, då kan rötterna söka sig neråt och utåt.

Steg 2 - plantera träd

Sätt ner en stör (eller tre störar i triangel till ett större träd) och sätt därefter ner trädet. Placera trädet du ska plantera så det är i nivå med markytan. Se till att det inte är för mjuk jord i botten på gropen så att trädet sedan sjunker ner när jorden packats ihop hårdare. Då hamnar trädet i en grop och det kan bli för mycket väta runt stammen.

Stören ska stötta trädet när det blåser, så välj en stabil stör och tänk efter hur vindriktningen ofta är på växtplatsen. Sätt stören ca 10-15 cm från stammen.

Steg 3 - plantera trädet stadigt

Fyll på med jord, vattna rejält, fyll på med resten av jorden, tryck till med foten så att trädet står stadigt och vattna igen.

Steg 4 - bind upp trädet rätt

I sista steget när du planterar ditt träd, ska du binda fast trädet mot stören/störarna med hjälp av ett särskilt trädband. Det är viktigt att störarna är stadiga, men att banden runt träden inte riskerar att skära in och skada stammen när den rör sig i vinden eller växer sig större. Använd mjuka juteband eller särskild träduppbindning i mjuk plast som går att reglera.

Ta alltid bort eventuella bambupinnar som följer med när du köper trädet och smala plast- eller gummiband. Dessa kan skada barken och ge sår på trädet.

Kapa stören så att den inte går upp i kronan. Uppbindningen ska hålla rötterna på plats men låta kronan vaja i vinden, så att trädet ser till att förankra sig ordentligt i jorden.

Efter plantering - en lyckad etablering av ditt träd

Växtplats

Se till att det finns utrymme för ditt träd, och välj trädsort och storlek efter det. Prydnadsträd passar bra som solitär och på rad efter varandra, på båda sidor om ett gångstråk för att markera en allé eller en entré.

Jord

Jorden bör vara väl genomarbetad innan du planterar träd. Blanda gärna i ny jord vid plantering, Blomsterlandets Planteringsjord passar de flesta prydnadsträd.

Planteringstid

De flesta prydnadsträd kan planteras när som helst på året, så länge du kan gräva i marken. 

Vatten

Vattna rejält vid planteringen. Håll jorden fuktig de första två åren, stödvattna under tredje och fjärde året under torra perioder. Använd med fördel bevattningssäck

Näring

Gödsla inte nyplanterade träd första året, följande år kan du gödsla efter behov. Använd trädgårdsgödsel och följ instruktionerna på förpacknigen. 

Skötsel

Håll en öppen yta runt trädet, fritt från ogräs och gräsmatta. Täck gärna med bark eller liknande för att trädet ska slippa konkurrens av ogräs. Du riskerar inte heller att skada trädet med gräsklippare eller trimmer om det växer gräs för nära stammen.

Uppbindning

Bind upp trädet i samband med plantering, uppbindningen tas bort efter 2-3 år eller när trädet etablerat sig på växtplatsen. För länge kvarsittande uppbindning kan försämra trädets rot- och stamutveckling. Vid behov använd gnagskydd för att skydda trädets stam. 

Beskärning

Alla träd behöver inte beskäras, men man kan behöva beskära äldre träd som ser risiga ut, har korsade eller inåtväxande grenar och träd som har blivit för stora eller har för låga grenar utmed gång- eller bilvägar.

Beskärning av de flesta träd sker på vår­vintern, utom de sorter som lätt ”blöder”, t.ex. lönn, björk och valnöt, som beskäres på hösten eller under JAS-perioden - juli, augusti och september.