Experten tipsar

Slänten - trädgårdens gömda skatt

Att ha nivåskillnader på sin tomt är vanligt. Det märker Robert Stenbom av i sitt arbete som trädgårdsmästare. Ofta får han frågor om hur man ska tänka och vilka växter som är bra att plantera i en slänt.

Se fördelen med nivåskillnader i trädgården

Robert har själv en kuperad trädgård. Här får vi följa honom i hans resonemang kring växtval, plantering och skötsel då han i våras anlade en egen släntplantering.

– En slänt är inte ett problem. Jag önskar att alla kunde se slänten som en tillgång, säger Robert. Att ha nivåskillnader på tomten ger karaktär och skapar det där lilla extra som får just din trädgård att sticka ut.

Lutar slänten från huset kanske huvudsyftet är att rabatten ska vara lättskött. Vetter slänten mot huset eller en uteplats ska den kanske utöver att vara lättskött även vara vacker att titta på. När vi frågar Robert vad lättskött innebär för honom svarar han:

– För mig innebär en lättskött plantering att växterna bara behöver en lätt putsning eller ingen alls under växtsäsongen, plus att det är en fördel om växterna snabbt växer ihop och täcker den öppna jorden.
För att växter effektivt ska kväva ogräs krävs det att de blir minst 50-60 cm höga. Ett vanligt misstag är att växterna som väljs ut blir för låga. Ta som exempel mossflox och backtimjan, båda är marktäckare och har en sluthöjd på 5-10 cm, det räcker inte för hålla tillbaka ogräset.

Robert StenbomTrädgårdsmästare, Blomsterlandet Partille"För mig innebär en lättskött plantering att växterna bara behöver en lätt putsning eller ingen alls under växtsäsongen."
Kantnepeta Walker’s Low har underbar blomning och är dessutom en favorit hos pollinatörerna.

När Robert skulle välja växter till sin senaste släntrabatt ville han få in lite provencekänsla i trädgården, samtidigt som växterna skulle gynna våra pollinatörer.
– Att det blev kantnepeta istället för lavendel beror på det breda växtsättet och den långa blomningstiden, säger han.

I slänten planterades även några röd-enar ’Blue Arrow’. Dessa får representera cypresser som är vanliga i Provence. Röd-enen bidrar också till att få lite höjd i släntrabatten, för att bryta av.
Trädgårdstok, som kanske fortfarande mest är känd under sitt tidigare namn ölandstok, är antagligen inte den första växten man tänker på till en slänt. Fast det är en prydnadsbuske med många positiva sidor.

– Numera finns ett utbud av flera läckra färger och höjder, inte bara den gula varianten som var omåttligt populär på 70-talet, säger Robert.

Trädgårdstok Lemon Meringue en mycket växtvillig och tålig buske.

Fördel med vedartade växter

Förutom att växterna snabbt ska växa ihop för att förhindra ogräset att få fäste, så ska de även binda jorden i slänten, speciellt om slänten har kraftig lutning. Att blanda in vedartade växter i en slänt är en stor fördel. De vedartade växterna har mer djupgående och kraftigare rötter som hjälper till att binda jorden och minska jorderosionen.

– Den absolut bästa växten för slänter är liten stefanandra, säger Robert. Växtsättet är bulligt och svävande plus att den enda beskärning som behövs är att kanterna klipps med häcksax om den skulle breda ut sig för mycket.

Liten stefanandra är en favoritväxt för slänten.

Plantera prydnadsbuskar i slänten

För några år sedan planterade Robert en buskslänt. Tanken med buskslänten var att förvilla så att det inte skulle gå att uppfatta hur brant slänten egentligen är. Därför planterades lägre buskar överst och sen högre buskar längre ner i slänten så att buskaget jämnar ut sluttningen.

– Buskarna skulle vara täta, ha vackra blad och lång blomningstid, säger Robert. Eftersom slänten är så bred planterades buskarna i grupper om tre och tre som sedan upprepades.

Det kan vara frestande att plantera växterna tätare i en slänt för att snabbare få en yta som växter ihop och täcker jorden. Roberts tips är att hålla sig till rekommenderade plantringsavstånd även för plantering i slänt.

– Avståndet som rekommenderas för plantorna är angivna i cc-mått, ett så kallat centrumavstånd. Det är avståndet från centrum till centrum på plantorna när de ställs bredvid varandra, förklarar Robert.

Så här såg slänten ut strax efter plantering. Försök håll de rekommenderade planteringsavstånden. Tuppar och hönor springer fritt i trädgården och bidrar med en kontinuerlig, naturlig gödsling bland buskar och träd.
I slutet på sommaren har buskslänten vuxit till sig ordentligt.

Förarbetet i slänten ger långvarig utdelning

Förarbetet innan plantering är viktigt. Görs arbetet noga med att rensa jorden fri från ogräs, och då speciellt perenna ogräs som kirskål och kvickrot, blir starten den bästa för växterna. Räkna med att de två första åren kräver lite mer arbete men sen blir slänten lättskött. Att anlägga en gräsmatta i slänten kan vid en första tanke verka lättare. Men arbetet med att klippa gräset en gång per vecka under växtsäsongen kräver betydligt större insats jämfört med ogräsrensningen.

Markduk kan vara ett alternativ vid planteringen för att kväva ogräset. Fördelen är också att fukten hålls kvar och underlättar etableringen av de nyplanterade växterna. Ett annat förslag är att lägga täckbark i rabatten.

– Lägg först ett lager tidningspapper, som gör det svårare för ogräset att komma upp, och sen täckbark, säger Robert. Det är viktigt att lägga ett tjockt lager av täckbark, minst 5 cm, för att ogräset ska hämmas och hållas tillbaka.

Kontrasten mellan färger men också blomning och bladstorlek ger en vacker plantering. Här ser vi Vidjehortensia ’Annabelle’ och Smällspirea, ’Summerwine’.
Robert Stenbom, trädgårdsmästare på Blomsterlandet i Partille.

Utöka blomningsperioden i din rabatt

I den nyanlagda slänten har Robert inte använt något av alternativen utan istället har han vid två tillfällen rensat rabatten med en renshacka. Jorden i Roberts slänt är relativt sandig. För att ge växterna de bästa förutsättningarna grävdes stora gropar vid planteringen som fylldes med planteringsjord.

– Snåla inte med planteringsjord, den är gödslad och binder fukt, tipsar Robert. Detta ger nyplanterade växter den bästa starten och resultatet blir att de växer till sig snabbare.

På sensommaren gödslade Robert slänten och till våren blir det en omgång till. Att vattna nyplanterat är också viktigt. Ibland kan det vara svårt att veta om och när det behöver vattnas. Roberts tips är här att ta ett spadtag i jorden vid sidan om plantan och kontrollera om jorden är torr även längre ner. Vattna då rejält, antingen med vattenspridare eller slang.

Det enda som nu återstår för Robert är att komplettera den nya slänten med vårblommande blomsterlök.

– Jag vill utöka blomningsperioden ännu mer. Med tanke på våra bin och humlor så får det även bli lite dvärgtulpan, krokus och rysk blåstjärna. Släntens växter hjälper dessutom till att dölja lökväxternas vissna blad när de gjort sitt, avslutar en leende Robert.

Roberts viktigaste tips för plantering i slänt

  • Välj växter som har ett brett växtsätt och som minst blir 50-60 cm höga
  • Blanda gärna perenner med vedartade växter
  • Rensa slänten noga från ogräs innan plantering
  • Använd rikligt med planteringsjord vid plantering

Växterna till buskslänten:

Växter som bildar rotskott och binder jorden i en slänt:

Vintergröna växter för slänt:

Planera din trädgård