Guide

Att flytta trädgårdsväxter - så här lyckas du

Det kan finnas många anledningar till att växter behöver flyttas. Kanske har de blivit felplacerade från första början och blommar sparsamt eller växer dåligt. Eller är du nyinflyttad där den befintliga trädgården inte alls passar dig och din familj.

Sen höst eller tidig vår är absolut bästa tiden att flytta växter i trädgården. Det krävs en del förarbete men samtidigt ökar detta förutsättningarna för att växterna ska klara omställningen och etablera sig på nya växtplatsen.

Om det är en större växt, buske eller mindre träd, som ska flyttas är det bra att vattna marken närmast växten ordentligt ett par dagar innan den ska grävas upp. Är jorden fuktig släpper rötterna lättare och det blir färre skador.

Rötter är känsliga för uttorkning. För att minimera tiden som rötterna är frilagda så börja med att gräva den nya planteringsgropen. Gropen ska vara tillräckligt bred och djup, växten ska helst hamna på samma nivå som den tidigare stod på.

Jordförbättra genom att blanda barkmull och planteringsjord med den redan befintliga jorden. Då får växten absolut den bästa starten på nya växtplatsen. Vattna också rejält i den nygrävda gropen.

När växten grävs upp är det viktigt att få med så mycket rötter som möjligt. Ge skadade rötter nya fina snitt med en sekatör. Är den uppgrävda rotklumpen stor? Lägg den på en sopsäck eller presenning och dra den på marken till nya växtplatsen.

Placera rotklumpen i gropen och fyll upp med jordblandningen till hälften. Skaka plantan lite lätt så jorden trillar ner i eventuella luftfickor. Vattna, detta hjälper till att få jorden på plats runt rötterna. Fyll därefter upp planteringsgropen med resten av jorden. Avsluta med att packa till jorden lite lätt. Mylla ner kogödsel ytligt runt plantan och vattna igen. Under kommande växtsäsong, när plantan etablerat sig, är det också rätt att gödsla mer.

För en växt som blivit flyttad är vattningen viktig det närmaste året. Torkar växten ut nu kan allt arbete vara förgäves. Genom att täcka marken runt växten med gräsklipp, löv eller täckbark hålls fukten kvar längre.

Buskar och träd som flyttas kan behöva klippas tillbaka. Detta för att få en bättre proportion mellan växtdelar över och under jord. Klipp in trädets krona och prydnadsbuskar klipps ner till hälften. Träd som flyttats behöver också ordentlig uppbindning så de inte blåser omkull. Rötterna måste få en chans att växa fast i jorden och därmed förankra trädet.

Är växten på gränsen att vara härdig i din växtzon är flytt på våren att föredra. Då hinner växten etablera sig under säsongen och chanserna ökar att den ska klara kommande vinter.

När kan du flytta vad - en liten lathund:

Perenner

– kan flyttas både vår och höst. Flytta gärna de vårblommande på hösten och de höstblommande på våren. Då påverkas blomningen som minst.

Pioner

– tycker om att stå kvar på samma växtplats men flyttas med fördel på hösten. Undvik att plantera pioner för djupt.

Prydnadsgräs

– ska helst flyttas på våren.

Rosor

– på hösten när rosor går i vila är det bra tid för flytt. Kan göras så länge det går att gräva i jorden. Klipp bort 1/3 redan nu om det är ett stort exemplar. Vänta annars att beskära till senvåren, när det syns vilka grenar som grönskar. Gödsla till våren.

Prydnadsbuskar, lövfällande

– höst eller tidig vår. Stora exemplar klipps tillbaks.

Prydnadsbuskar, vintergröna

– flyttas på våren för att hinna rota sig inför kommande vinter.

Magnolior

– har ett känsligt rotsystem och ska helst inte flyttas. Måste de ändå flyttas är tidig vår bästa tiden. Kan ta 2-5 år innan plantan etablerat sig på nya växtplatsen.

Jordgubbar

– flyttas bäst på hösten. Flytt på våren ger mindre skörd.

Bärbuskar

– passa på att föryngringsbeskära inför flytt. Klipp bort de äldsta grenarna. Vår eller höst går lika bra men räkna med mindre skörd säsongen efter flytt.

Träd, även fruktträd

– får inte vara allt för stort. Sen höst eller tidig vår fungerar bra. Räkna med mindre skörd innan fruktträdet etablerat sig ordentligt på nya växtplatsen. Klipp tillbaks kronan för bättre balans med mängden rötter.

Blommande lökväxter

– flyttas efter blomning när de gröna bladen börjar bli gula och vissna. Gräv upp och plantera på nya växtplatsen. Gödsla med benmjöl.