Bekämpning av myror

Myror kan för många ses som ett problem, såväl i våra hus som våra trädgårdar. Här får du tips på hur du kan bli av med dem.

Problem med myror inomhus

Under våren när det är ont om föda utomhus söker sig svartmyrorna ibland in i våra bostäder, i jakt på mat. För att undvika problem är det under våren extra viktigt att hålla rent golv, bänkar och bord från matrester som är precis vad myrorna letar efter. Hittar de mat bjuder de snabbt in fler arbetsmyror. Töm sopkärl ofta och håll rent runt dem för att de inte ska locka till sig myror i onödan. Myrorna gör ingen skada, och sprider heller inga sjukdomar men kan upplevas störande eller som en sanitär olägenhet.

Kan jag bekämpa myrorna inomhus?

Bekämpningen sker med fördel med myrdosor inomhus där arbetsmyrorna dricker av betet och tar det med sig till boet där hela kolonin matas och utplånas. Tack vare en fördröjd effekt, kan varje myra gå flera gånger mellan dosan och myrsamhället.

Problem med myror utomhus

Utomhus bygger myrorna ofta bon under altaner, terrasser och gångar. Det är också här vi ser skadorna, främst i form av att myrorna underminerar bl.a. plattor, trappor och gångar.

Hur bekämpar jag myrorna utomhus?

Myrorna kan bekämpas genom utvattning, myrdosor eller pulver. För att på bästa sätt bekämpa myrorna utomhus, lokalisera boet och koncentrera insatserna där

Det finns medel som kan blandas direkt med vatten och vattnas ner i boet, där det genom kontakt dödar myrorna.

Hittas inte boet är det lämpligt att placera ut myrdosor på strategiska platser där man vet att myrorna passerar, eller strö pulver på myrornas gångstigar. Pulvret dödar myrorna genom direktkontakt.