Ohyra på växter – behandling av insektsangrepp

Angrepp av insekter och andra smådjur går vanligen att behandla ganska effektivt. Nyckeln till framgång är, som vid all annan bekämpning, att vara ute i god tid.

Olika bekämpningsmedel

Om angreppet är litet kan man kanske rent fysiskt avlägsna angripna växtdelar eller plocka bort ohyran. Om angreppet har gått lite längre kanske man behöver ta till något kemiskt preparat. Antingen kan man då välja att bespruta med en miljövänlig såplösning eller något lite starkare preparat.

Vissa bekämpningsmedel mot insekter är kontaktverkande. Andra är även systematiska. När du sprutar med ett kontaktverkande medel måste du träffa insekterna du bekämpar med bekämpningsmedlet. Det innebär t ex att om de sitter på undersidorna av bladen så måste du komma åt på undersidorna av bladen när du sprutar. Ett systematiskt medel tas däremot upp av växten och sprids ut i alla grenar eller blad. Du behöver alltså inte träffa exakt där växten sitter.

OBS! Systematiska medel ska bara användas på prydnadsväxter, inte på sådant som du ska äta. Följ alltid anvisningarna på förpackningen noga.

Tips för träd och buskar

Om du har fått löss på nyttoväxter som till exempel fruktträden, så kan man även ta vattenslangen och med hård stråle försöka spola bort så mycket löss som möjligt. Detta är dock något som man får räkna med att göra upprepade gånger.