Bekämpning av getingar

Att bin och getingar pollinerar växter är vi alla bekanta med, men visste ni att getingar även äter andra skadeinsekter?

Alla pollinerade insekter som fyller en viktig roll i naturen bör lämnas i fred i största möjliga mån, men vad gör vi när de kommer för nära hemmet och riskerar att skada barn och husdjur?

Kan jag själv ta ner getingboet?

Ja, men använd skyddsutrustning. Spruta boet med lämpligt medel för att ta död på getingarna innan boet tas ner.

När är bästa tiden att göra det?

Vill man själv ta ner ett getingbo är det bäst att göra det så tidigt på säsongen som möjligt, innan de hunnit växa till sig. Med fördel görs insatsen på kvällen. Då är getingarna inne i boet lugnare än under dagen. Getingarna är som flest under augusti månad när bona är som störst. De föredrar att bygga sina bon under takutsprång, i bodar, garage eller dylikt. Arbetarna övervintrar inte utan det är bara de befruktade drottningarna som övervintrar.

Finns det andra sätt att bekämpa getingar?

Getingar kan även bekämpas med spray eller skum där getingboets in- och utgång täpps igen. Det finns också skum som är kontaktverkande vilket innebär att medlet måste träffa samtliga getingar som ska bekämpas.

Behöver jag träffa getingarna med bekämpningsmedlet för att få effekt?

Ja, eftersom samtliga produker är kontaktverkade.