Ohyra på växter – behandling av svampangrepp

Angrepp av svampsjukdomar är mycket svåra att bekämpa och helt bli av med. Det viktigaste är de förebyggande åtgärderna.

Välj motståndskraftiga sorter


Genom att välja motståndskraftiga sorter och gallra ur grenar så att luft och solljus kommer åt kan man klara sig utan angrepp eller åtminstone hålla dem nere på ett minimum.

Många rossorter är särskilt mottagliga för svampsjukdomar och drabbas ofta varje år i mindre eller större omfattning. Vanliga svampsjukdomar på rosor är till exempel mjöldagg och svartfläcksjuka. Titta alltid efter motståndskraftiga sorter när du väljer rosor. Generellt kan man säga att rosor med blanka blad ofta klarar sig bättre, då svampen då har svårare att få fäste på bladet.

Om man vid angrepp vill prova att behandla med något av de kemiska preparat som finns i handeln gäller det att vara ute i god tid. En tidig behandling som upprepas kan bromsa upp angrepp, men sällan eller aldrig helt ta bort dessa. Värt att veta är också att själva bekämpningsmedlet ofta ger en beläggning på bladet som kan vara nog så ful som själva svampsjukdomen.

Kemisk behandling av svampsjukdomar görs med något preparat som innehåller svavel – t ex Kumulus.