Bekämpning av svampsjukdomen rosrost

Rost är en av de vanligaste skadegöraren på rosor i våra hemträdgårdar. Här har vi samlat våra tips och råd för att motverka och förebygga problemet.

När kan man se de första angreppen av rosrost på plantorna?

Redan på våren kan man på smittade rosor se samlingar av orangea-sporer på knoppar och grenar. Svampen angriper de lågt sittande bladen först. Tidiga angrepp identifieras genom gul-orangea fläckar på bladen som med tiden blir svarta. Angripna plantor får ofta missbildade skott och bladen trillar av i förtid.

Vad ska man göra med blad angripna av rosrost? Kan de slängas i komposten?

Nej, rostsvampen (sporerna) övervintrar i nedfallna blad och andra växtrester på marken, det är därför viktigt att angripna blad plockas upp och slängs i grovsoporna och inte i komposten där svampen kan övervintra och på nytt angripa plantorna till våren.

Finns det något bekämpningsmedel jag kan använda och bespruta angripna plantor med?

Tyvärr finns idag inga bekämpningsmedel godkända för hemmaträdgården. Försök istället välja motståndskraftiga sorter och jobba aktivt med förebyggande åtgärder som att vara uppmärksam på tidiga symtom och plocka bort angripna blad så fort de visar sig. För att rosorna ska orka blomma hela sommaren behövs näring, sol och vatten. Rosor kräver en näringsrik, gärna lerhaltig jord för att utvecklas optimalt. Vitala, välmående plantor är mindre känsliga för angrepp. Värna om en så god luftgenomströmning som möjligt genom plantorna. Det finns också s.k. rovsvampar att tillgå som angriper de skadliga svamparna men lämnar växterna oskadda. En sådan produkt är Biobalans som används förebyggande, ihop med ovanstående åtgärder.

Finns det sorter som är mindre mottagliga för rosrost?

Ja, t.ex. Astrid Lindgren, Flammentanz eller rotäkta sorter som t.ex. Lykkefund är mindre mottagliga för rosrost.

Mer om rosrost

  • Hittas sporerna redan innan bladutspringet är mycket vunnet, skär bort infekterade grenar och släng i grovsoporna och inte i komposten.
  • Skadorna från rosrost och mjöldagg orsakas inte av en och samma svamp utan av flera olika svampar med samma eller liknade skadebild.
  • Övervintrade sporer behöver en köldknäpp, några minusgrader för att gro. Därför är rost sällsynt i frostfria växthus.
  • Precis som med mjöldagg spelar gödslingen roll för svamparnas utveckling, där kvävegödsling gynnar svamparnas utveckling, medans kalium hämmar den. Undvik därför kraftig kvävegödsling.
  • Exempel motståndskraftiga rossorte är: Chinatown, Elmshorn, Lichtkönigin Lucia, Vresros, Etude, Flammentanz, Sympathie, Allotria, Astrid Lindgren, Friesia, Ingrid Bergman, Sommarwind, Super Star.

Växtskydd mot svampangrepp på rosor