Tuja 'Smaragd'

Thuja occidentalis

Vackert formad, kompakt tuja med glänsande gröna barr som håller färgen bra vintertid.
En tuja som växer något långsammare än sorten ’Brabant’. Den går att formklippa och använda som häck. Har små krav på växtplats men trivs bäst på fuktiga jordar. Gödsla gärna med kväverikt gödsel.

Toppas inte innan den nått sluthöjd, putsning av sidorna bör däremot ske redan från andra året. Lättodlad. Plantera 3 st/m. Undvik saltstänk som kan ge missfärgningar. Lämplig som solitär, häck eller i grupper.