Produktinformation

HUR FUNGERAR PRODUKTEN?
Mossa tycker om skugga, sur, näringsfattig och fuktig jord. Algomin Mindre mossig gräsmatta innehåller kalk och näring till gräset. Produkten förändrar sammansättningen i jorden och ger rätt förutsättningar till gräs...

Antal kvm
150 kvm
Vikt
6,5 kg
Varumärke
Algomin
Innehållsförteckning
20% kalk som innehåller ett fl ertal för växterna nödvändiga mikronäringsämnen. 1% brunalger i koncentrat, som bland annat stärker rotutvecklingen och ger friskare plantor. Kväve 12% varav ureakväve 12%, Fosfor 3%, Magnesium 2,5%, Kalcium 3,5%, Svavel 3,5%. pH-värde cirka 7,8.
Art nr
306624