Produktinformation

Koncentrerad växtnäring av yrkeskvalitet i kristallinform.
Näringen löser sig mycket snabbt i vatten och är direkt
tillgänglig för växterna. Näringssammansättningen passar både till ätliga växter och prydnadsväxter, speciellt under vår och ...

Vikt
200 g
Varumärke
Hasselfors Garden
Innehållsförteckning
NPK 19-4-20 med Mg och S samt mikronäring. Näringsvärde totalinnehåll (vikt %): Kväve (N) 19,0 % Nitrat-N (NO3-N) 7,2 % Ammonium-N (NH4-N) 1,8 % Urea-N 10,0 % Vattenlöslig (P) 4,4 % Vattenlöslig (K) 20,2 % Magnesium (Mg) 1,2 % Svavel (S) 1,6 % Bor (B) 0,03 % Kobolt (Co) 0,001 % Koppar (Cu), EDTA-kelat 0,008 % Järn (Fe), HEDTA-kelat 0,17 % Mangan (Mn), EDTA-kelat 0,08 % Molybden (Mo) 0,005 % Zink (Zn), EDTA-kelat 0,012 % Klorfri, vinassfri, fri från bekämpningsmedel
Art nr
306852