Krukväxter – för hälsans skull

Grönt är skönt! Forskning visar att en utsikt över en park är bra för hälsan, liksom att ha krukväxter i sin bostad. Lägre blodtryck och gladare sinne är två av effekterna.

När själen får grönska blir den glad. Det är en kombination av flera olika faktorer som gör att natur, trädgård och växer är bra för hälsan. När du promenerar i en grön miljö får du motion, frisk luft, D-vitamin och dagsljus – något som påverkar vikten, konditionen, hjärthälsan och immunförsvaret positivt. Även den psykiska hälsan påverkas, så att risk för depression, oro och utbrändhet minskar – eftersom stresshormonerna i kroppen sjunker och må bra-hormonerna höjs.

Under vinterhalvåret kan det vara svårt att hinna ut på promenad under dygnets ljusa timmar och solljuset har inte heller samma goda effekt som under sommarhalvåret. Även vid sjukdom kan det ibland vara svårt att komma utomhus varje dag. Då kan du hjälpa hälsan på traven genom att odla krukväxter.

Redan 1984 visade forskaren, professor Roger Ulrich, numera boende i Helsingborg, att patienter tillfrisknade snabbare om deras sjukhusrum hade utsikt mot en park. Enligt professorn är det blotta åsynen av rofylld natur som fyller oss med harmoni. Under evolutionen har vi präglats av att känna oss trygga i naturen. Så in med gröna krukväxter i hemmets alla rum – det ökar trygghetskänslan och håller dig friskare! Patienterna i Ulrichs undersökning blev inte bara friska snabbare, de behövde mindre smärtstillande medicin och var trevligare mot sjuksköterskorna!

Krukväxter, speciellt pelargoner, spelar också en stor roll vid SLU:s terapiträdgård i Alnarp dit patienter med utmattningssyndrom, stroke eller posttraumatisk stress remitteras. Pelargonerna ska vattnas, putsas på vissna blommor och blad och vill gärna få lite gödning då och då. Personalen vittnar om hur många som varit sjukskrivna för utmattningsdepression under många år särskilt tycker om att känna sig behövda av den samling pelargoner de byggt upp. Ofta är det mycket lättare att prata till krukväxter än att umgås med människor när man varit sjukskriven och isolerad länge och både hälsan och självförtroendet är lågt. Den som får något att växa – hon växer själv! Så småningom mår man bättre och kan relatera till husdjur och familjen, så småningom också umgås med utomstående och i förlängningen återgå i arbete.

För dig som är frisk kan växterna fungera som förebyggande friskvård. Ett enkelt sätt att må lite bättre.