Luftrenande växter

Visste du att luftrenande växter faktiskt kan förbättra vår inomhusmiljö? Till exempel visar vetenskapliga studier att de kan neutralisera skadliga gaser, förbättra luftfuktigheten samt skapa ett bättre klimat.

Luftrenande växter fungerar enligt vetenskapliga studier

Alla växter tar upp koldioxid och producerar livsnödvändigt syre. Många hjälper också till genom att förbättra luftfuktighet och inomhusklimat. Ett fåtal är dock luftrenare, det vill säga växter som hjälper till att rena luften vi andas. Det är dessa växter som vi brukar kalla för luftrenande växter.

Bild https://www.airsopure.nl/en/

Om du köper växter som är märkta med ”Air so pure” så vet du att du får luftrenande växter av högsta kvalitet direkt från utvalda odlare. Enligt en vetenskaplig studie utförd på holländska skolbarn förbättras inte bara barnens inomhusmiljö med dessa växter i klassrummet. Dessutom visade studien både på en förbättrad inlärningsförmåga och på en positiv inverkan på barnens allmänna hälsotillstånd. Studien utfördes av TNO, Fytagoras Plant Science, hälsoinstitutet NIGZ och DENK Communicatie.

I studien av luftrenande växter kunde man bland annat uppmäta följande positiva resultat:

  • En reduktion av koldioxidhalten med 10-20 %.
  • En luftrenande verkan genom att krukväxterna kunde bryta ner formaldehyd och odörer till en nollnivå inom 45 minuter.
  • Skolbarnen fick 7 % bättre hälsa.
  • Ökad kreativitet och över 20 % bättre prestationsnivå på prov och andra uppgifter. På ett hemligt skrivtest ökade till och med resultaten med 35 %!
Calathea 'Cora' .
Calathea 'Orbifolia'.

Visste du att biogaser som frigörs i människans andning kan ge upphov till hälsobesvär. Undersökningar i ett fullt klassrum visade att koncentrationerna av de fyra viktigaste biogaserna (aceton, etanol, metanol och etylacetat) kraftigt dalade när några Air So Pure Spathiphyllum, luftrenande växter, ställdes dit.

Information och bilder från Air So Pure https://www.airsopure.nl/en/