Välmående med gröna växter som luftrenare

Visst kan gröna växter vara luftrenare! Med rätt växter i din bostad kan du minska en rad skadliga ämnen och dessutom höja luftfuktigheten.

Visste du att inomhusluften ofta är sämre än utomhusluften? Därför är det en bra idé att fylla hemmet med gröna växter som är luftrenare, särskilt sådana med stora gröna blad eftersom de är bra på att rena inomhusluften.

Redan för drygt 20 år sedan gjorde USA:s statliga rymdorganisation NASA en test för att se vilken effekt växter har på luften i slutna rum. I rymdskeppen går det inte att ventilera bort skadliga ämnen, och därför ville man ha vetenskapliga bevis för om växterna kan förbättrar miljön för astronauterna.

Luftrenande växter inomhus förbättrar luften

Framförallt är det krukväxter med stora gröna blad som använts i testerna – och växter som klarar att överleva i en ljusfattig miljö – den verklighet som råder på rymdstationer. Studien om luftrenande växter fokuserade på tre giftiga ämnen: bensen, trikloreten och formaldehyd.

I studien testade man hur mycket av de giftiga ämnena som krukväxterna tar upp i en sluten behållare och de fick stå kvar i ett dygn. Murgröna minskade då bensenhalten med 89,8 procent. Fredskalla var bäst av de undersökta växterna på att minska nivåerna av trikloreten - halten sjönk med 23 procent. Guldpalm, doftdracena och svärmors tunga hade bra effekt på formaldehyd. Man har upprepat testen i en miljö som var mer hemlik och även då fått goda resultat.

1-2 luftrenande gröna växter inomhus per rum

För att få samma effekt på inomhusluften i din bostad bör du ha en rejäl krukväxt per nio kvadratmeter bostadsyta, det vill säga 1–2 växter per sovrum och något fler i större öppna ytor som vardagsrum och kök.

De skadliga ämnena tas inte bara upp av bladen utan också av jorden. Ett test där man satte en behållare med vatten under krukan och hade en fläkt som drog luften genom jorden ner i vattnet gjorde att luften renades ännu bättre. Det är jordens rotsystem och de mikroorganismer som lever naturligt i jorden som bidrar till den förhöjda effekten. Därför bör jorden i krukan inte täckas eller döljas.

Tips på gröna luftrenande växter

Bra luftrenande växter inomhus är enligt forskarna:

 • fredskalla
 • dracena
 • fjäderkalla
 • svärmors tunga
 • kantdracena
 • murgröna
 • gullranka
 • banan
 • ampellilja
 • parasollpilea
 • silverkalla
 • aole vera

Sannolikt fungerar även andra storbladiga växter, som dock inte undersökts av forskarna.

Tänk på att en del av de giftiga ämnena kan samlas i dammet som lägger sig i tunna lager på växternas blad. Genom att lyfta in plantorna i badrummet och duscha dem så spolar du effektivt bort de giftiga ämnena. Du kan även damma växterna med en fuktig trasa. Kom ihåg att bra ventilation och vädring också ger bättre inomhusluft.