Lista på giftiga och ofarliga växter

Är växten giftig eller ej? Giftinformationscentralen får ofta frågor om barn som smakat på växter eller bär, och har därför sammanställt en växtlista över giftiga och icke giftiga växter.

Klicka här för att komma till Giftinformationscentralens hemsida.

Råden gäller förgiftningstillbud hos barn. Om växten i listan anges som ofarlig eller sannolikt ofarlig innebär det ingen risk om ett barn äter en mindre mängd av den. Växten är dock inte att betrakta som ätlig.


Ring till Giftinformationscentralen 08-331231 om du inte hittar växten i listan eller är osäker på vad som bör göras.


Att bara smaka på ett par bär, vilken växt det än gäller, är ofarligt.

Blomvatten är inte heller farligt att dricka, det gäller även liljekonvaljblomvatten. 

Vissa växter kan ge magbesvär som illamående, kräkningar och diarré om barnet äter större mängd. Hit hör bland annat druvfläder, kaprifol och try. Några vanliga krukväxter, till exempel prickblad, zamiakalla och vissa euphorbia-arter har växtsaft som kan ge kraftig irritation i mun och svalg, samt i ögonen och på huden.

Några vanliga växter, som gullregn, idegran, liljekonvalj och tibast, är giftiga och kan ge symtom även om de sällan blir allvarliga.

Ett mindre antal växter är mycket giftiga, och även förtäring av en liten mängd innebär stor förgiftningsrisk. Exempel på sådana är fingerborgsblomma, nerium, sprängört, stormhatt och änglatrumpet.

Förgiftningstillbud med de flesta växter behöver inte åtgärdas, men ibland är det lämpligt att ge lite dryck eller medicinskt kol. Endast i undantagsfall behöver barnet observeras eller behandlas på sjukhus.


Råd vid förgiftningstillbud med växter

  • Ring Giftinformationscentralen om du misstänker att barnet smakat på en giftig växt.
  • Ge lite dryck och tvätta av händerna och ansiktet om växtsaften är irriterande.
  • Om växtsaft kommit i ögonen, skölj med rinnande vatten under minst 5 minuter.