Viktigare än någonsin att göra ett medvetet val

Ett runt märke med blå bakgrund där texten Från Sverige står skrivit i lysande gult. För konsumenter har denna märkning underlättat och gjort det enkelt att förstå ursprunget. Men står märket för något mer?

För Blomsterlandet är det ett enkelt men medvetet val att hela tiden arbeta med att bredda sitt utbud av växter märkta med Från Sverige. Genom att ständigt efterfråga dessa produkter från odlare men även upplysa konsumenterna om produkternas fördelar hoppas man kunna bidra till en positiv utveckling, både för miljön och den svenska växtnäringen. I år är det 5 år sedan ursprungsmärkningen Från Sverige började synas på de första krukväxterna och livsmedlen ute i butikerna. Några år senare utökades växtsidan med att innefatta även perenner och plantskoleväxter. För producenter är Från Sverige en frivillig märkning men som svarar upp till konsumenters efterfrågan att enkelt kunna se ursprunget på både matvaror och växter.

Fler än 1500 olika växter är godkända för Från Sverige-märkningen.

Branschens tankar

På Sörby handelsträdgård, som drivs av Lars Hallenberg och Cornelis Schrieken, har man märkt sina krukväxter med Från Sverige ända sedan märkningens start 2016. Hela odlingen är certifierad enligt IP-Sigill, vilket är ett krav för att få märka sina produkter med det blågula märket. Lars tycker det är bra med en enhetlig märkning som är lätt att förstå för konsumenterna.

– Märket Från Sverige kan inte misstolkas, oavsett om det sitter på en kruka med cyklamen i eller på en köttförpackning i kyldisken. Att samma märkning återfinns på både livsmedel och växter hjälper till att öka igenkänningsgraden, tror Lars.

Förutom cyklamen odlas det i växthusen även snittulpaner, som står för 75% av företagets omsättning, och en massa olika sommarblommor bland annat zonalpelargoner, hängpetunia, snöflinga och nemesia.

– Skulle vi bara odla tulpaner försvinner vi från marknaden under ett halvår och får starta om igen varje vår när tulpansäsongen kommer igång med att bygga upp kundrelationer på nytt. Därför försöker vi hitta växter att odla som gör att vi har produktion i växthusen året runt. Av den orsaken pågår det ständigt ett arbete med att försöka utöka sortimentet så det passar in med övrig odling.

Både Lars och Cornelis tycker det borde finnas mer Från Sverige-märkta snittblommor i butikerna.

– Det senaste året testodlade vi snittkrysantemum i våra växthus. Närodlade snittblommor tror vi starkt på, konsumenter är så medvetna idag så det blir garanterat uppskattat. Vi tycker det känns tryggt att veta att vi har en stor kedja som Blomsterlandet med oss på denna resa. Dom söker ständigt efter produkter för att bredda sitt Från Sverige-märkta sortiment och då vi testodlat snittblommor har man från Blomsterlandet alltid varit villiga att köpa in för att erbjuda slutkonsumenterna. Detta är ju en resa vi gör tillsammans i alla led, både odlare, butiker och slutkonsumenter, säger Lars.

Odlare
Sörby handelsträdgård
  • Ägare: Lars Hallenberg och Cornelis Schrieken.
  • Var: Strax utanför Gävle.
  • Odlar: Tulpaner, drygt 100 olika sorter, narcisser, hyacinter, sommarblommor och cyklamen.
  • Funnits sedan: 1896, Lars och Cornelis tog över 1 juli 2020. Lars har arbetat i företaget i snart 30 år och Cornelis har lång erfarenhet av växthusodling.
  • Odlingsyta: Golvytan är 13 000 m2 men tack vara ett så kallat roulettsystem med odlingsbord i två våningar uppgår odlingsytan till nästan 20 000 m2.
  • Motto: Odling med omtanke.

 

Ett självklart val

För Johan Taylor, trädgårdsmästare och tv-profil, är Från Sverige-märkta växter mycket viktigt. För hans del har märkningen två sidor, dels är han själv producent men även konsument som köper mycket växter.

– Eftersom jag själv är delaktig i en två hektar stor äppelodling vet jag vilket arbete som ligger bakom för att en produkt ska få märkas med Från Sverige. Och jag är tveksam till om konsumenterna förstår vilket regelverk och vilka insatser det faktiskt krävs från odlarens sida.

För att en odlare idag ska få märka sina produkter med Från Sverige måste odlingen vara kontrollerad av ett oberoende kontrollorgan.

– Som odlare måste man dokumentera allt som händer i odlingen men även ha ett helhetstänk vad gäller miljö och personal. Alla produkter måste också vara spårbara, det vill säga det måste vara lätt att kunna härröra produkterna tillbaka till odlaren säger John.

Alla kan påverka

Och som konsument, men även som inköpare av växter till olika projekt han arbetar med, väljer John alltid Från Sverige-märkta växter när det finns att tillgå.

- Det är viktigt att stötta den svenska produktionen så att vi även i framtiden kan ha kvar trädgårdsnäringen i landet, säger John.

De korta transporterna, som inte bara är bra ur miljöhänseende, utan även bidrar till att växterna är i god form när de kommer fram är bara en av alla fördelar.

Tv-profilen
John Taylor

Yrke: Trädgårdsmästare
Bor: I Malmö
Odlar gärna: I kolonilotten både ätbart och blomsterfägring. Hemma bara kaktusar.
Kul fakta: Har en äppelodling på Hällåkra Gård, strax utanför Trelleborg, tillsammans med hustrun Torun och gode vännen Johan Lenason.

Håll utkik efter märkningen!

Hos oss

I våra 63 butiker finns alltid ett brett sortiment av växter märkta Från Sverige. Detta är ett medvetet val. Dels för att minska klimatpåverkan med kortare transporter från odling till butik men också för att stötta svensk odling och produktion. Så nästa gång du ska köpa en växt hos oss på Blomsterlandet, välj en med det blå och gula märket Från Sverige. Då bidrar du till att driva svensk odling framåt och du kan vara säker på att du valt en växt som är kontrollerad och uppfyller såväl kvalitet som miljömässiga krav.

Visste du att alla höstens pumpor som du hittar i våra butiker är odlade i Sverige.

Från Sverige

En växt med märket Från Sverige är odlad, hanterad eller skördad, förpackad och kontrollerad i Sverige. Blomsterlök, fröer eller sticklingar får vara importerade, men för att få ursprungsmärkas måste den huvudsakliga odlingstiden ske i Sverige, alternativt ska den huvudsakliga tillväxten ske i Sverige. Odlingen är certifierad enligt IP-Sigill Prydnadsväxter och Plantskola.

Vad är IP-Sigill Prydnadsväxter och Plantskola?

IP Standarden är den största standarden för svensk produktion av prydnadsväxter med höga krav på minskad miljöpåverkan. IP Sigill Prydnadsväxter och Plantskola med tillval klimatcertifiering finns också för producenter som genomför ytterligare åtgärder för att minska klimatpåverkan som att exempelvis spara energi och kväve, köpa grön el och använda sparsamt körsätt.

Källa: fransverige.se