Odla för pollinatörer

Naturen är fantastisk att titta på under våren, men den kan vara lika vacker att lyssna på. Många växter lockar till sig humlor och bin, gäster som tillsammans förvandlar rabatten till en symfoni.

Odla för pollinatörer

Naturen är fantastisk att titta på under våren, men den kan vara lika vacker att lyssna på. Många växter lockar till sig humlor och bin, gäster som tillsammans förvandlar rabatten till en symfoni.

Vi behöver hjälpa pollinatörerna

I takt med att vårt landskap har förändrats, så har vi sakta men säkert gjort det svårare för bina att överleva. Ljunghedar, slåtterängar och dikesrenar erbjöd tidigare gott om nektar och bra miljöer för dem att leva i, men de har blivit allt mer sällsynta.

Ungefär en tredjedel av all mat vi äter är pollinerad av insekter. Du kan tänka dig hur det skulle gapa tomt på hyllorna i mataffären - särskilt i frukt- och grönavdelningen - utan dessa ekosystemtjänster som pollinatörerna utför. Det måste allstå finnas mycket blommor för att det ska funka, för utan blommor får pollinatörerna ingen mat. Det råder blombrist idag, vilket är ett stort problem.

Tillsammans kan vi vända det här - alla kan göra något. Du också.

 1. Välj växter som de behöver. Håll utkik efter växter märkta med vår pollinatörssymbol.
 2. Erbjud lång blomningssäsong – men absolut viktigast är perioden maj-juni.
 3. Skapa en blomsteräng – även en pallkrage eller kruka med ängsblommor gör skillnad.
 4. Bjud på boplatser och vattenbad.
Ett utmärkt val

Håll utkik efter symbolen i din butik

Pollinatörerna behöver din hjälp. Leta efter denna symbol, för att köpa växter som våra pollinatörer gillar extra mycket.

Vilka är pollinatörerna?

Det finns tambin eller honungsbin, det vill säga de bin som människan har i bikupor. Sedan har vi i Sverige ungefär 300 arter av vilda bin. Till dessa hör humlorna som lever i samhällen, och solitärbin som inte lever socialt och gärna kan flytta in i ett insektshotell där de får plats med sina larver.

Blomflugor, de där små insekterna som ser ut att nästan stå stilla i luften och av många misstas för getingar, hör också till pollinatörerna. Även dagfjärilar pollinerar blommor, liksom en del skalbaggar och även getingar. Getingar fångar flugor och andra insekter men de överlämnar sitt byte – som är rikt på protein – för uppfödning av larver. Vuxna getingar dricker nektar från blommor och bidrar till pollineringen.

Visste du att...

... humlan är ett bi?

... våra bin kan bara leva av pollen och nektar? Det betyder att de är helt beroende av blommor för att överleva.

... det är humledrottningen (den befruktade honan) du ser tidigt på våren? Hon har övervintrat och ger sig då ut på jakt efter en boplats samt nektar och pollen till sin första arbetarkull. Hanplantor av sälg är då en viktig pollenkälla.

... de flesta av våra vildbin är markle- vande och behöver sandblottor och liknande för att gräva sina bohålor?

... det finns omkring 300 olika sorters solitärbin i Sverige? Ett solitärbi bygger sitt eget
bo – eller flyttar in i ett insekts- hotell på ett bra ställe – och samlar själv näring till sina larver.

... stormhattshumlans tunga kan bli 2 cm lång?

11 sätt att göra rätt

 1. Erbjud lång blomningssäsong. Viktigast är perioden maj-juni. Välj gärna växter efter deras olika blomningsperioder.
 2. Ärtväxter, som t.ex. luktärt och bondböna är väldigt omtyckta.
 3. För att locka hotade humlesorter är klöver viktigt – särskilt blodklöver.
 4. Välj helst enkelblommande sorters blommor eftersom fyllda blommor många gånger förädlats på bekostnad av pollen. Det finns helt enkelt ingen näring för bina där.
 5. Skapa en blomsteräng – gör en del av gräsmattan mer blommande, men även en pallkrage eller kruka med ängsblommor gör skillnad. Det finns färdiga fröblandningar för bin och fjärilar.
 6. Bjud på boplatser och vattenbad.
 7. Bärbuskar och fruktträd, bra med olika höjder. Röda vinbär är en favorit!
 8. Kryddväxter, förutsatt att man låter dem gå i blom.
 9. Plantera gärna växter med olika höjd - buskar, blommande träd och klängväxter.
 10. Tidig blomning är viktig för yrvakna humlor. Sälg, vide och pil samt blommande vårlökar som blåstjärna, krokus och pärlhyacint är alla tidigblommande.
 11. Rododendron är mycket attraktiv för humlor.
Experten tipsar
Locka vildbin med utvalda blommor

- Vissa vildbin är specialiserade på en särskild slags växt. Både sälgsandbi och vårsidenbi är exempelvis beroende av blommande sälg på våren. Sedan finns det vissa pollinatörer som har lång tunga och är specialiserade på djupa blommor medan andra föredrar mer öppna blommor. Man har även sett att humlor och vildbin verkar föredra blommor som går i den blålila färgskalan medan fjärilar lockas lite extra av en gul och röd färgskala.

 

Isak Isaksson

Sakkunnig på Naturskyddsföreningens skogs- och naturvårdsavdelning

Läs fler frågor och svar

Perenner för pollinatörer

Perenner är trädgårdsväxter som återkommer år efter år i dina rabatter. Variationen på färg, form och storlek är stor och för att välja rätt perenner för din trädgård behöver du tänka på växtplatsens egenskaper när du väljer. Här kan du läsa mer om perenners förmåga att övervintra.

Akleja
Alunrot
Allium, tex trädgårdskantlök 'Millenium'
Anisisop
Aster, brittsommaraster
Astilbe
Aubrietia
Skär Axmalva
Axveronika, kransveronika, porslinsveronika, strandveronika
Backsippa
Backtimjan
Bergenia
Bergklint
Blodormrot
Blodtopp
Blågull
Blåklocka, karpaterklocka, mjölkklocka
Blåsippa
Blå bolltistel
Daglilja-släktet
Fackelblomster
Fetknopp
Fingerborgsblomma
Fingerört
Flockel
Flox, tex knutflox, kuddflox, höstflox, krypflox, mossflox
Fänrikshjärta
Äkta Förgätmigej
Gillenia
Gullviva
Humleblomster
Höstanemon
Iris
Jättevallmo, orientvallmo
Jätteverbena
Kaukasisk förgätmigej
Kungsljus
Kärleksört
Lammöron, blommande sorter
Lavendel
Lavandin


Ljung, blommande sorter
Lungört
Martorn, silvermartorn, alpmartorn
Montbretia
Nejlika-släktet, tex borstnejlika, såpnejlika
Röd Nejlikrot
Nepeta, tex kantnepeta, bergnepeta, axnepeta, blånepeta
Nävor, tex trädgårdsnäva, flocknäva, brunnäva, blodnäva
Orientvallmo
Perovskia
Pion, enkelblommande sorter som tex 'Sword dance' och 'Nymphe'
Plymspirea
Prästkrage
Purpurmejram
Rosenbräcka
Rosenmalva, myskmalva
Rosenrot
Rosenstav
Rudbeckia-släktet, strålrudbeckia, höstrudbeckia, prärierudbeckia
Rödkvanne/Purpurkvanne
Röllika, praktröllika
Salvia
Silverax, höstsilverax
Sköldpaddsört
Solbrud
Röd Solhatt, blek solhatt
Smörboll-släktet
Stenkyndel
Stjärnflocka
Stockros, enkelblommande sorter
Stormhatt, tex äkta stormhatt, oktoberstormhatt, trädgårdsstormhatt
Stäppsalvia
Såpnejlika
Taklök
Röd Temynta
Trädgårdsriddarsporre, inte fyllda sorter
Åkervädd, grekvädd, fältvädd
Ålandsrot
Ögonblomssläktet, tex höstöga, flicköga, rosenöga

 

Sommarblommor

Så en sommaräng

Linda Schilén lanserar sin egen frökollektion med lättodlade och vackra sommarblommor, exklusivt för Blomsterlandet. Så en sommaräng och bli självförsörjande på snittblommor, samtidigt som du ger pollinatörerna en härlig buffé.
Läs om Lindas fröer

Rabattförslag: Mums för fjäril och humla

Vill du anlägga en rabatt med växter som pollinatörer dras till? Här frodas växter som kantnepeta, syrenbuddleja, röd solhatt, funkia och backtimjan.

Passar soligt läge, växtzon 1-2.

Här kan du ladda ner skissen

Sätt upp ett insektshotell

Locka nyttiga pollinerare som fjärilar, bin, humlor och nyckelpigor till din trädgård, genom att sätta upp ett insektshotell. Sedan är det bara att vänta på gästerna. Insektshotellet är indelat i olika rum för att locka till sig olika gäster. I hotellen finns bl.a. kottar, träpinnar med borrade hål och bamburör. Välj helst ett skyddat läge, gärna i öst, så att det får morgonsol. Sätt upp insektshotellet cirka 1–1,5meter från marken, helst i närheten av blommande växter eller träd och gärna nära vatten.
Läs artikeln

Bli hotellägare

Våra populära insektshotell kan vara en bra start. Se även till att det finns vatten nära, och en härlig blombuffé!