Sätt upp ett insektshotell

Locka nyttiga pollinerare som fjärilar, bin, humlor och nyckelpigor till din trädgård, genom att sätta upp ett insektshotell. Sedan är det bara att vänta på gästerna.

Dina pollinerarvänner är viktiga i trädgården, eftersom de förbättrar skörden av frukt och bär, samt hjälper till att bekämpa skadeinsekter. Blomsterlandets insektshotell kan erbjuda olika slags insekter, som solitärbin (vildbin), nyckelpigor och fjärilar en chans att bosätta sig och söka skydd. Många insekters naturliga livsmiljö har försvunnit på grund av förändringar i miljön. Detta är ett sätt hjälpa dem att hitta en boplats och en plats att söka skydd.

Insektshotellet är indelat i olika rum, exempelvis med kottar, träpinnar med borrade hål, och bamburör för att locka till sig olika slags gäster. Ett av rummen är särskilt anpassat för fjärilar. Insektshotellet kan sättas upp från tidigt på våren till sent på hösten, eftersom insekterna använder hotellet på olika sätt, även som skydd för kylan.

Placering av insektshotellet

Välj helst ett skyddat läge, gärna i öst, så att det får morgonsol. Sätt upp insektshotellet på en husvägg, grindstolpe eller staket. Sätt upp det cirka 1-1,5 meter från marken. Hotellet ska helst placeras i närheten av blommande växter eller träd. Gärna nära vatten, som till exempel ett fågelbad. Skapa en miljö så att insekterna trivs i trädgården. Förutom ett insektshotell, plantera växter som attraherar fjärilar och insekter - då ökar chansen att pollinerare söker sig till trädgården.

Insektslockande växter: Lavendel, jätteverbena, kryddtimjan, kryddsalvia, fjärilsbuske, röd rudbeckia, syrén, fruktträd, rosor och bärbuskar till exempel.

Bli hotellägare

Våra populära insektshotell kan vara en bra start för att skapa en gynnsam miljö för pollinatörerna. Se även till att det finns vatten nära, och en härlig blombuffé!