Guide

Beskärning av plommonträd

Ett nyplanterat plommonträd måste du beskära för bygga upp en stadig och vacker krona. Här får du några tips att utgå ifrån.

Beskärning de första åren är viktigast

Beskärning av plommonträd under trädets första år är viktigast. Det är då man bygger upp kronan och formar ett friskt och hållbart träd. Första året då rotar sig trädet och då behöver du inte beskära så mycket. Andra året börjar du att forma kronan. Använd en vass och ren sekatör och klipp bort alla grenar som växer inåt i kronan eller som konkurrerar med varandra. Även grenar som har väldigt spetsiga grenvinklar (växer mycket uppåt istället för utåt) tas bort då de annars riskerar att fläkas sönder av tyngden från frukterna. Under uppbyggnadsfasen beskär man med fördel träden sent under våren, då det stimulerar skottillväxt.

Om du har köpt ett familjeträd, alltså ett träd med flera olika sorter i samma träd, är det viktigt att du håller reda på var du har de olika sorterna. Minst en gren av varje sort måste sparas, så att du inte råkar klippa bort en hel sort av misstag.

Hur beskär man äldre plommonträd?

Äldre plommonträd behöver bara en lättare beskärning, s k underhållsbeskärning. Man klipper då bort sjuka, döda och döende grenar. Själva stommen i trädet ska inte röras i ett gammalt träd – förutsatt att man byggt upp trädet rätt från början. Man vill ha kronan lagom gles och luftig då det släpper in mera ljus och förebygger sjukdomar. Äldre plommonträd beskärs med fördel under den s.k. JAS-perioden (juli, augusti, september), då de annars lätt drabbas av sjukdomen gummiflöde.

Hur klipper man?

Vid beskärning av plommonträd ska du alltid använda en vass och väl rengjord sekatör. Om du har sjukdomar som t ex fruktträdskräfta i trädet så måste sekatören steriliseras mellan varje snitt. Det kan man göra genom att t ex ha en liten burk med rödsprit med sig och doppa sekatören i den mellan varje snitt. Om man inte gör det riskerar man att sprida smittan till varje nytt snitt man gör.

Snitten ska alltid läggas strax ovanför en utåtriktad gren eller ett utåtriktat öga. Grenen kommer nämligen att fortsätta växa åt det håll som ögat pekar och man vill inte ha grenar som växer in i kronan eller in i varandra. Klipp inte för nära ögat, men lämna inte heller en lång ”tapp” på grenen (se bild).

Låt grenkragen sitta kvar när du tar bort grenar som går ända in till stammen. Det ger en snabbare och bättre läkning av snittytan. Grenkragen är den del av barken som sitter mellan trädet och grenen som är lite veckad och ser ut som rynkad hud.

Köp gärna en bok om beskärning för att lära dig mera eller gå någon av alla de kurser som brukar anordnas, till exempel av de olika studieförbunden.

Läs mer om fruktträd

GuideBeskärning av körsbärsträd

Ett nyplanterat körsbärsträd måste du beskära för bygga upp en stadig och vacker krona. Här guidar vi dig med några tips.

ReportageHösten är bästa tiden att plantera – John Taylor tipsar

Det finns en anledning till att fruktlunden med hundra träd ska planteras på Tjolöholms Slott just under hösten.

Gödsel och näring - vilket gödsel är bäst?

Det är inte lätt att hitta rätt i djungeln av gödsel och näring - vilket gödsel är egentligen bäst? Vi har sammanställt en lista över vilket gödsel du ska använda till vad.

Bra verktyg för beskärning