Guide

Pollinering av äppleträd - pollineringsschema

Pollinering är en viktig process för äppleträd eftersom den möjliggör fruktproduktion. Äppleträd är i de allra flesta fall självsterila, vilket betyder att de behöver pollen från annan äppelsort för att producera frukt. Lär dig mer om hur det fungerar!

Äppleträd blommar under våren, oftast mellan april och maj, lite beroende på klimat. Blommorna är oftast vita eller rosa, beroende på sort, och sitter i klasar på grenarna.
Äppelblommor har pistiller (honorgan) och ståndare (hanorgan). Pistillerna består av märke och stift samt frö- och fruktämne. Ståndarna är uppbyggda av en sträng och en knapp med pollenkorn, som i sin tur innehåller de manliga könscellerna.

Pollinering kan ske på flera olika sätt. Det kan till exempel ske genom vindpollinering, där pollen sprids av vinden från en blomma till en annan, eller genom djurpollinering vilket sker hos 90 % av alla blomväxter. De flesta äppelträd är beroende av pollinering genom insekter. Bin, humlor och andra insekter lockas bland annat av blommornas nektar och när insekterna flyger från blomma till blomma för de över pollenkorn från en blomma till en annan. Visste du till exempel att tvestjärtar är bra pollinerare?

Pollinering av olika sorters äppelträd

För att säkerställa effektiv pollinering och god fruktproduktion är det viktigt att olika sorters äppelträd blommar samtidigt. Ett äppelträd är självsterilt, vilket betyder att det inte kan pollinera sig självt. Därför krävs det minst ett annat äppelträd av en kompatibel sort i närheten för att få en bra pollinering.

För att göra det lite mer komplext så är inte alla äppelträdssorter kompatibla med varandra när det gäller pollinering. För att få en framgångsrik pollinering är det viktigt att välja äppelträdssorter som man vet är kompatibla med varandra. Det finns tre huvudtyper av äppelträdskompatibilitet: självfertil (kan befrukta sig själv), diploid (behöver en annan sort för att pollineras) och triploid (har svårt att pollineras och behöver två andra sorter).

De alla flesta äpplesorter som säljs i handeln idag är kompatibla med många andra sorter, så i realiteten brukar det inte vara något problem att få frukt. Villaträdgårdar har ofta en mix av olika sorter och ibland räcker det även med att det finns vildapel i närheten.

Pollineringsschema för äppleträd

Ett pollineringsschema visar vilka äppelträdssorter som är kompatibla med varandra och anger vilka sorter som "hör ihop" för att få en lyckad pollinering. Pollineringsscheman kan vara specifika för olika regioner och klimatförhållanden, eftersom olika äppelsorter trivs olika bra i olika områden.

I ett pollineringsschema anges vilka äppelträdssorter som har förmågan att pollinera andra sorter. Att ha rätt sorter i närheten av sitt äppleträd kan vara avgörande för hur mycket frukt som genereras.

Genom att använda ett pollineringsschema kan du välja äppelsorter som kommer att pollinera varandra effektivt och maximera fruktproduktionen. Ska du plantera äppleträd i din trädgård där det finns många andra trädgårdar med äppleträd runt omkring brukar oddsen för god pollinering vara bra. Ligger din trädgård mer avskilt kan det vara en bra idé att plantera två kompatibla träd, så att du säkerställer en bra skörd många år framöver.

Ladda ner pollineringssschema här

Våra pollineringsscheman kan du klicka hem här nedan som pdf-dokument. Du hittar dem också uppsatta i våra butiker där du hittar fruktträden på utemarknaden.

Det är inte bara äppleträd som behöver rätt sorter för att producera frukt, utan samma sak gäller för många sorter av päron, plommon och sötkörsbär.