Att välja jord - vad består din jord av?

Trädgårdens växter kan i många fall växa och överleva i samma slags jord. Men ibland kan det vara en fördel att välja jord mer noggrant. För att växterna ska trivas, blomma rikt och sätta mer frukt finns det tips.

I naturen växer växterna, där det är lämpligt – inte bara ur jordsynpunkt, förstås. Du hittar sällan en liljekonvalj på ängen eller en styvmorsviol i skogen. De har olika krav. Likadant är det med de odlade växterna, som ju från början i regel är vilda.

Vilken jord du ska välja beror alltså på växtens eget behov. När du vet vad du behöver hittar du Blomsterlandets jord, gödsel och näring här.

Vad består jord av?

Jorden i din trädgård består av ett lager matjord, under den kommer alven och underst grunden, som vilar på berggrunden.

Matjorden är mörk, doftar gott, doftar mylla. Den består av mull och mineraler. Mullen är förmultnade delar av växter och djur, mineralerna är söndervittrade och malda, finfördelade bergarter.

Alven är ett ljust skikt, kallas också för morän och består av olika materiel, som inlandsisen en gång pressade samman. De här två skikten tillsammans brukar vi kalla för marken.

Tung, lätt och mineraljord

Om det finns mycket mineraler i jorden, kallar vi den för mineraljord och den kan bestå av lera, sand, grus eller sten.

Lerjorden är näringsrik, men kompakt och tungarbetad, vi brukar kalla den för ”tung” jord. För att den ska bli en god trädgårdsjord, blandar man den med mull och grov sand.

Jord, som består mest av sand, grus och sten brukar vi kalla för ”lätt”. Den är lätt att bearbeta, rätt näringsfattig och lakas fort ut av regn eller vattning.

Men om du blandar den ”lätta” jorden med mull som exempelvis torv och bakmull, blir den bästa tänkbara trädgårdsjord.

Mulljord – vad är det?

Mull är förmultnade delar av växter och djur och det är den som gör jorden levande, och ser till att den fortsätter att vara det. Löv, gräsklipp, torv, bark och halm är exempel på mullämnen, som bryts ner till mull tack vare daggmaskar, insekter, svampar, bakterier och mikroorganismer som finns i marken. För att nedbrytningen ska kunna ske behöver det komma luft till och jorden bör vara varm och fuktig.

Vatten och luft är viktigt i jorden

En god jord innehåller många småhål, porer, som är fulla av luft. Luften är en förutsättning för att rötterna ska kunna arbeta d v s suga upp vatten och näring till växten.

När det regnar eller du vattnar, tränger en del av vattnet ner i jorden och fyller en del av porerna, resten dräneras bort, det sjunker.

Det är alltså viktigt att jorden är luftig, lucker och porös, så att den kan rymma både luft och vatten.