Gödsla dina växter med biogödsel – bli en del av kretsloppet

Vill du odla ekologiskt och använda en cirkulär, lokalproducerad näring till din odling och växter? Då är Mäster Bengts växtnäring något för dig, en växtnäring helt gjord på restprodukter.

Mäster Bengts växtnäring är en spännande nyhet på gödselhyllan hos Blomsterlandet. Det är ett flytande gödselmedel som är framtaget av företaget Renahav på västkusten, som tar vara på rester från den lokala fiskberedningsindustrin och källsorterat matavfall.  

Växtnäringen fungerar för alla slags växter, såväl ute som inne, i kruka, pallkrage eller rabatt. Förutom att den är laddad med all näring växten behöver, är den också rik på organiska mullämnen som stärker växtens livskraft. 

Mäster Bengts växtnäring har genomgått flera analyser och uppvisat goda resultat i upprepade testodlingar. På Renahavs hemsida kan du ta del av rapporter och dokumentation kring testerna. Den är KRAV-märkt och godkänd för ekologisk odling. 

Tillverkningen i Bohuslän 

I Kungshamn, på den bohuslänska kusten, ligger ett kombinerat reningsverk och biogasanläggning, granne med de stora producenterna av fisk- och skaldjursprodukter. Det är här hela tillverkningen av växtnäringen sker.  

Varje dag tar man emot restströmmar från den lokala fiskberedningsindustrin. Det blandas med källsorterat matavfall, som levereras med tankbilar två gånger om dagen till anläggningen.  

Första steget i reningsverket är att det flytande avfallet passerar en biologisk rening, där fosfor och kväve binds upp av bakterier. Sedan tillsätter man en fällningskemikalie som gör att vätskan klumpar ihop sig, för att kunna separera vattnet och slammet.  

I nästa steg tillsätts luft så att klumparna flyter upp till ytan, och på så sätt kan skrapas av från vattnet.  

Slammet går vidare och avvattnas ännu mer i ett steg där ytterligare cirka 50% av vattnet silas bort, detta gör slammet ännu mer koncentrerat.  

Via en mottagningstank går slammet vidare till hygieniseringstankar där det hettas upp för att bli av med eventuella smittoämnen, innan det går ut till rötkammaren.  

På anläggningen finns två stora rötkammare, där slammet rötas och det bildas metangas. Metangasen säljs vidare i ett separat flöde och stora mängder går tillbaka som energi till matproducenternas produktion. En del av metangasen används också till att göra hetvatten och el som används dels av Renahav själva i produktionen, dels går överflödig el i el-nätet.  

När rötningsprocessen är klar har slammet nu omvandlats till en vätska som är den färdiga växtnäringen. Den tankas ut ur rötkammaren och silas en sista gång för att rensa bort eventuella större partiklar, som exempelvis äggskalsrester eller större växtpartiklar från matavfallet.  

Därefter förpackas växtnäringen i mindre dunkar, som du sedan kan köpa i butik. Dunken fylls inte hela vägen upp, då gödningen är en rötrest kan det hända att processen inte är 100 procent avstannad när den hälls på dunk. Naturliga gaser måste då kunna utvecklas utan att dunken expanderar.   

Dunken du köper på Blomsterlandet innehåller 2,5 liter koncentrerad näring och den späds ut till 100 liter färdig flytande gödsel som du kan vattna ut på dina krukväxter, planteringar, grönsaksodlingar och trädgårdsväxter.  

Frågor & svar om Mäster Bengts växtnäring 

Är alla ingredienser svenska?  

Ja, och närmare bestämt från västkusten

Till vilka växter passar näringen?  

Den passar för alla slags växter, både prydnadsväxter och grönsaker, inne och ute. Förutom att den är laddad med all näring växten behöver, är den också rik på organiska mullämnen som stärker växtens livskraft. 

Vad består näringen av? 

Den består av rötade fisk- och livsmedelsrester från ortens fiskberedningsindustri samt källsorterat matavfall från Göteborgsområdet. Denna typ av växtnäring – som härstammar från rötat, organiskt avfall – kallas biogödsel.

Hur är det med pyralider?  

Växtnäringen är testad av Grobruket på Alnarp och visar inga rester av pyralider. På Renahavs hemsidan kan du ta del av rapporter och dokumentation kring testerna. https://renahav.se/vaxtnaring/

Luktar den? 

Ja lite, men inte direkt oangenämt. Alla organiska näringar har en viss lukt som kommer sig av att de härstammar från växt- eller djurriket. Näringen går även bra att använda inomhus, doften försvinner när näringen spätts ut i vattenkannan. 

Var kan man köpa Mäster Bengts växtnäring?  

Växtnäringen finns i alla Blomsterlandets butiker och online.